ECOM s’ha adherit a un Conveni amb la Fundació Barraquer que vol facilitar atenció ocular a persones en risc d’exclusió social

ECOM s’ha adherit al conveni de col•laboració subscrit entre la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Creu Roja Catalunya , Ajuntament de Barcelona, els departaments de Benestar Social i Salut de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i la Fundació Barraquer per a la prevenció i tractament de determinats problemes oftalmològics de persones en risc d’exclusió social. Com a membre de La Taula, i gràcies a aquesta adhesió, ECOM podrà oferir als usuaris i socis de les seves entitats federades que es trobin en situació de risc d’exclusió social atenció ocular gratuïta a la Fundació Barraquer.

En el context actual de dificultat econòmica, moltes famílies estan veient com les seves necessitats i prioritats estan canviant, fent un tomb important. Això està anant en detriment d’altres aspectes no considerats urgents i prioritaris, malgrat que sí ho siguin, com és el cas de la salut oftalmològica. Davant d’aquesta situació, les entitats signants consideren necessari mantenir la cura i seguiment de l’atenció a la salut oftalmològica, i la possibilitat que les persones i famílies, en situació de vulnerabilitat puguin ser susceptibles de rebre atenció i tractament oftalmològic.

La Fundació Barraquer, a través d‘aquesta col•laboració, oferirà, gratuïtament, seguiment i tractament ocular, abastant des de la detecció precoç d’algunes patologies o complicacions oftalmològiques i, en els casos que sigui necessari, el seu tractament i seguiment. Les seves actuacions inclouen una valoració de la qualitat visual; diagnòstic i tractament de casos de patologies oftalmològiques; realització, si fos el cas, de les proves diagnòstiques o tractaments que es considerin necessaris i altres accions de caràcter sociosanitari d’urgència social que es puguin determinar.

Podran acollir-se als tractaments les persones no empadronades, però que viuen a Catalunya i aquelles que es troben en situació de pobresa o risc d’exclusió social. En aquest sentit, es consideren col•lectius prioritaris les persones que tenen dificultats per buscar els mecanismes per accedir als serveis sanitaris per diverses circumstàncies i pateixen algun problema oftalmològic; infants i joves que pateixen alguna patologia oftalmològica i que es troben en situació d’especial vulnerabilitat i persones en situació d’exclusió social o de pobresa severa que presenten una situació de risc a nivell sociosanitari i que precisen seguiment oftalmològic.

Les federacions i entitats de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Creu Roja a Catalunya, en coordinació amb els serveis socials bàsics, seran els encarregats de valorar els casos susceptibles de participar en el programa.