Guia sobre els drets dels consumidors amb discapacitat

L'ONCE i la seva Fundació han presentat recentment una guia sobre els drets de consumidors i usuaris amb discapacitat, elaborada juntament amb el Cermi i el Consell de Consumidors i Usuaris, que té com a objectiu difondre els drets de les persones amb discapacitat com a consumidors i promoure iniciatives que fomentin el consum responsable i la inclusió de l'accessibilitat en l'elaboració de béns, productes i serveis.
Aquesta guia, en format digital i accessible, recull, entre altra informació útil, quins són els drets del consumidor, els procediments existents per reclamar i davant quins organismes procedir, així com els problemes més freqüents dels consumidors i usuaris amb discapacitat i possibles solucions als mateixos.