Posicionament d’ECOM respecte la ‘tisorada’ en política social

Com a representant del col•lectiu de persones amb discapacitat física, ECOM vol posar de manifest el seu descontentament per les mesures ‘anticrisi’ anunciades fa uns dies pel president del Govern Central, José Luis Rodríguez Zapatero, especialment les retallades de les pensions i la supressió de la retroactivitat de la llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Així mateix, els acords presos ahir pel Govern català omplen de preocupació ECOM per com aquests poden afectar les entitats de persones amb discapacitat física que representa.

DECEPCIÓ PELS RETALLS EN POLÍTICA SOCIAL D’UN GOVERN PROGRESSISTA

Maria José Vázquez, presidenta d’ECOM, comenta que ‘el greuge econòmic comparatiu amb què conviuen les persones amb discapacitat i el baix nivell de les pensions en general, desaconsellen cap intent de congelació d’aquestes, ja que aquest podria tenir conseqüències nefastes per al col•lectiu’.

Vázquez, tot i aplaudir el fet que es deixin fora de la retallada les pensions no contributives i les pensions mínimes, recorda que ‘la mitjana de 800 euros mensuals de les pensions no garanteixen en cap cas la cobertura de les necessitats de les persones amb discapacitat física, que han de fer front a despeses extres derivades de la discapacitat, com són els costos de les ajudes tècniques, el transport, l’assistència personal, la rehabilitació, la farmàcia i un llarg etcètera’.

Pel que fa a l’eliminació del caràcter retroactiu en el cobrament de les prestacions econòmiques per dependència, ECOM afirma que ‘els endarreriments acumulats des de l’inici de la posada en marxa de la Llei no ens permeten creure en l’anunci de Zapatero en el sentit que a partir d’ara es resoldran les sol•licituds en un termini màxim de sis mesos’.

Per a ECOM és una decepció molt gran que el Govern Central hagi incomplert el seu compromís de no retallar en despesa social i l’acusa d’haver deixat oblidat el programa electoral que s’anunciava progressista en matèria de drets socials. ‘Els drets aconseguits per al col•lectiu de persones amb discapacitat són irrenunciables, i no permetrem que passi ara amb la Llei de l’Autonomia Personal el que va passar en el seu moment amb la LISMI, que es va quedar en una declaració de bones intencions’, remarca Vázquez. ‘La Promoció de l’Autonomia Personal que, malgrat que oblidada, també formava part de la mal anomenada Llei de la Dependència, encara no s’ha arribat a desenvolupar’, explica. ‘El col•lectiu de persones amb discapacitat no acceptarà retallades a la Llei mentre que el dret a una vida autònoma i independent no sigui una realitat, i això passa per desenvolupar la figura de l’assistent personal i per fer accessibles a tothom les imprescindibles ajudes tècniques’, afegeix. ‘El col•lectiu està disposat a exigir-ho, si cal, amb mobilitzacions al carrer’, constata.

ECOM vol recordar al Govern Central que no és de rebut que paguin justos per pecadors i demana que s’implantin mesures que no afectin únicament els més febles i que gravin els vertaders responsables de la crisi econòmica. ‘Cal que el Govern penalitzi els especuladors i les entitats bancàries, així com que es preguin altres mesures com poder ser reformes fiscals, reducció de ministeris, d’assessors externs i d’alts càrrecs, entre altres’, diu la presidenta d’ECOM.

PREOCUPACIÓ PELS ACORDS ANUNCIATS PEL GOVERN CATALÀ

Malgrat que ECOM mantenia l’esperança que la situació a Catalunya fos més suportable, després de les declaracions que diumenge passat va fer la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, on deia que ‘Catalunya no retallarà en polítiques de protecció a les persones més vulnerables com els dependents i els discapacitats’, ahir es va encendre la llum d’alarma en sentir quins eren els acords presos pel Govern català respecte a les actuacions previstes per reduir el dèficit públic. ‘Estem especialment preocupats per com poden afectar a les nostres entitats els ajustos anunciats en els concerts i les subvencions destinades al funcionament dels centres i entitats prestadores de serveis públics, així com en els projectes d’inversió’, comenta M. José Vázquez. ‘L’anunci del Govern català dient que s’alinearà amb el govern espanyol pel que fa a la reducció de despeses de funcionament i serveis en l’atenció a la dependència ens fa preveure el pitjor’, afegeix.