La Generalitat de Catalunya dóna ajuts per a l’adquisició d’autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda

La conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de Catalunya va obrir el passat 31 de maig una nova convocatòria d’ajuts a les concessionàries de serveis regulars de transport de viatgers per carretera per adquirir autobusos nous i adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. L’objectiu d’aquests ajuts és impulsar, en col·laboració amb les operadores, la reducció de l’edat mitjana de les flotes d’autobusos, amb la incorporació progressiva de nous vehicles, accessibles a persones amb mobilitat reduïda i dotats de moderns mitjans tècnics i de seguretat. Les operadores poden sol·licitar aquests ajuts, que estan dotats amb 4,6 milions d’euros, fins al 30 de juny.
Segons va informar la Generalitat de Catalunya, aquests ajuts es destinen a finançar fins a un terç del cost del vehicle i s’hi poden incloure els equipaments d’informació i els elements que contribueixin a millorar-ne la seguretat, el confort i el manteniment. No seran objecte dels ajuts els sistemes de validació i venda i els equipaments d’ajut a l’explotació. L’obtenció d’un d’aquests ajuts implica que el titular ha de donar de baixa un altre vehicle que tingui una antiguitat de 8 anys o més i que hagi prestat serveis regulars per aquest mateix titular.
Els nous vehicles que s’incorporin mitjançant aquests ajuts hauran de ser nous i de capacitat superior a nou places. Així mateix, hauran d’estar degudament homologats i ser accessibles per a persones amb la mobilitat reduïda, mitjançant rampa o plataforma elevadora. Al mateix temps, hauran de disposar de sistemes tècnics moderns i de seguretat i confort com frens ABS i fre automàtic en cas de portes/rampa obertes, equip de calefacció i refrigeració i indicador lluminós en el frontal d’origen i destinació del servei. Igualment, els autobusos hauran d’acomplir la directiva respecte del soroll.
Aquests ajuts formen part del programa per a la renovació i accessibilitat dels autobusos interurbans, que ha permès la incorporació de 500 vehicles nous entre 2000 i 2008.
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya