Més d’una vintena d’entitats participen a la jornada sobre el Nou Pla General Comptable

ECOM va organitzar el passat 25 d’abril una jornada de formació i reflexió, dirigida a les entitats que l’integren, sobre el Nou Pla General Comptable per tal d’informar-les sobre els canvis que aquest nou pla aportarà i, en especial, com aquestes novetats poden afectar la comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre. El Nou Pla General Comptable és d’aplicació obligatòria des de gener de 2008.

El Nou Pla General Comptable suposa l’adaptació a les Normes Internacional de Comptabilitat (NIC) i les normes internacionals d’informació financera (NIIF), amb l’objectiu d’harmonitzar la comptabilitat a nivell internacional. Des de 2005 aquestes normes han estat obligatòries per als grups societaris que cotitzen en borsa, però des de gener de 2008 el Nou Pla General Comptable ja és d’aplicació obligatòria per a totes les societats, per als exercicis començats a partir de l’1 de gener.

Aquesta sessió de formació i reflexió, que va ser impartida per Joan-Anton Abad Ribalta i Joan Palomeras Admetller, de l’empresa AUDITING, va comptar amb la participació de més d’una vintena d’entitats.