Treball empara la inserció dels discapacitats assumint els CET

TRASPÀS: El departament s'encarregarà dels centres especials per gestionar el model laboral i definir mesures de millora.
ESFORÇ: Destina 12 milions a diverses actuacions per afavorir la contractació d'aquest col·lectiu.

El departament de Treball destinarà aquest any 12 milions d'euros a promoure la igualtat i la no-discriminació en el treball de les persones amb discapacitat. La partida servirà per implementar un conjunt de 10 actuacions prioritàries, de consens amb els agents socials.
Aquestes actuacions estan incloses en un paquet més ampli, d'unes 60, que l'administració durà a terme en el període 2008-2010 en el nou impuls del Pacte per a la Competitivitat.
Una de les prioritats de Treball és ultimar per al primer trimestre del 2009 la integració al departament de Treball de les competències en matèria de Centres Especials de Treball (CET) que ara té Acció Social i Ciutadania, i fixar els possibles traspassos sobre la base de desenvolupar la mesura de forma coordinada. Els CET són empreses amb un mínim del 70% de la plantilla formada per treballadors amb discapacitat. En són un exemple, entre d'altres, l'empresa Sifu i la firma Tundra. En l'actualitat a Catalunya n'hi ha al voltant de 200 amb més de 10.500 persones amb discapacitat contractades.
L'objectiu de Treball és poder avançar en les estratègies productives i competitives de manera que els seus treballadors gaudeixin de les mateixes condicions laborals que les del seu entorn de treball, com explica Sara Berbel, directora general d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball.
Berbel afirma que la prioritat és, per sobre de tot, garantir l'accés, la presència i la permanència de les persones amb minusvalidesa al mercat de treball i tenint com a objectiu principal la seva inserció laboral en empreses ordinàries.
En aquest sentit, des del departament es tira endavant una prova pilot a tres poblacions del Penedès (Vilafranca), el Barcelonès Nord i el Baix Camp (amb tota probabilitat, a Reus) a través de la qual, amb el consens dels agents socials locals, es definirà un protocol amb criteris bàsics i comuns per promoure la inserció d'aquest col·lectiu dins de l'àmbit local. "No oblidem que la mobilitat és una de les limitacions a l'hora de buscar i trobar un lloc de treball per aquest tipus de persones", concreta Berbel.
D'aquí que una altra de les mesures previstes sigui destinar més recursos a l'impuls del treball de suport. Es tracta d'una metodologia per la qual quan una persona discapacitada entra a una empresa ordinària té destinada una altra persona que en tot moment l'acompanya en l'adaptació i avança amb ella en temes de seguretat i ajuda.

Font: AVUI