El Pla per a la Infància obre la participació als més petits

Es posa en marxa un espai web amb un joc perquè infants i adolescents participin en l’elaboració del Pacte per a la Infància a Catalunya.
El Departament de Benestar Social i Família, la Plataforma per a la Infància (en la qual participa Ecom), i també infants i adolescents. El Pacte per a la Infància ha de recollir impressions i experiències dels diversos agents implicats. És per això, per fer visible l’opinió i la participació dels infants i dels adolescents, s’ha dissenyat un espai web on se’ls convida a conèixer el Pacte, informar-se’n i reflexionar-hi: un joc sobre el Pacte.
El web on es troba disponible el joc, i que trobeu en aquesta pàgina, serà operatiu fins el 20 d’abril. Ha de servir perquè joves i infants puguin donar la seva opinió sobre aquells aspectes que consideren que s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar el Pacte. Les seves aportacions es valoraran en els grups de treball posteriorment.

Fins el 20 d’abril, doncs, el web es vol promoure i dinamitzar entre els infants i els adolescents o institucions o entitats que treballen directament amb ells amb l’objectiu de poder recollir el major nombre d’aportacions pel Pacte.