Dismifísics signa un protocol amb la FAVT per a una ciutat no discriminatòria

El passat 22 de juliol, l’associació Terrassencs Disminuïts Físics Associats (DISMIFÍSICS), federada a ECOM, i la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) van signar un protocol d’actuació en pro d’un model de ciutat no discriminatori en el qual es garanteixi l’accessibilitat integral de les persones en la construcció d’edificis, l’urbanisme, el transport, la comunicació i els serveis.
Per aquestes entitats l'accessibilitat integral és el dret bàsic que garanteix la no-discriminació per raons d'edat, discapacitat o característiques funcionals i és imprescindible per a la participació social i econòmica en igualtat d'oportunitats. Per això, volen que Terrassa sigui accessible per tothom amb tots els canvis que això comporta.

“El que es pretén és una accessibilitat per a tothom, ja que aquesta accessibilitat implica que una persona amb discapacitat pugui tenir un lliure accés a on vulgui anar. Això vol dir un canvi de mentalitat, un canvi en el disseny, un canvi en les estructures, un canvi en la mentalitat de les persones”, va comentar José Luis García, responsable veïnal del Pla Integral d’Accessibilitat per a Terrassa, el dia de la signatura del conveni.

Mitjançant la signatura d’aquest conveni, ambdues entitats es comprometen, a fomentar la normalització i participació de les persones discapacitades en qualsevol dels òrgans de participació i consulta existents a la ciutat de Terrassa.