Només el 28% dels espanyols amb discapacitat tenen una ocupació remunerada

Només 419.000 (el 28,3%) dels 1,5 milions d'espanyols amb discapacitat d'entre 16 i 64 anys tenen una ocupació remunerada, una xifra notablement inferior a la de la resta de la població, on el percentatge de persones en edat laboral amb treball és del 67,2%.

Així ho posa de manifest l'Informe Olivenza 2010, elaborat per l'Observatori Estatal de la Discapacitat a partir de l'Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i situació de Dependència (EDAT) 2008 i d'un estudi del mateix any publicat recentment per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'Informe Olivenza assenyala també que el 35,5% de les persones sense discapacitat i el 75,2% dels espanyols amb discapacitat eren inactius en 2008, any en el qual estava en atur el 20,3% de la població amb problemes físics, psíquics o sensorials, enfront del 10,6% de la resta de la ciutadania.

Malgrat que el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat sosté que en 2010 ha millorat la situació laboral dels ciutadans amb discapacitat, en ser l'únic sector en el qual s'ha creat ocupació, reconeix que la taxa de població activa d'aquest segment és "encara bastant baixa".

Per això, el Govern "va a estudiar amb tota atenció" la proposta feta pel Pacte de Toledo de compatibilitzar pensions per invalidesa amb salaris.

Les principals causes de la mala situació laboral de les persones amb discapacitat radiquen, principalment, en el baix nivell educatiu d'aquesta població, en les reticències dels empresaris a l'hora de contractar-les i en els problemes d'accessibilitat que troben encara en molts llocs de treball, indica l'informe.

I és que, segons la mateixa font, només el 16% de les persones amb discapacitat de 25 o més anys expliquen en el seu haver-hi amb el Batxillerat, un nivell d'estudis que aconsegueix el 46% entre la resta de la població.

Notable és també la diferència entre els espanyols amb i sense discapacitat que tenen estudis universitaris, ja que arriben a aquest nivell formatiu el 5,4% dels enquadrats en el primer grup i el 18,7% dels quals es troben en el segon.

ACCESSIBILITAT

En edat d'estudiar, de treballar o de jubilar-se, les persones amb discapacitat troben molts problemes d'accessibilitat dins i fora de casa.

Així, el 72% de les llars en els quals viuen persones amb discapacitat tenen barreres d'accés, un problema amb el qual es troba també la meitat d'aquesta població quan surt al carrer i vol utilitzar un mitjà de transport o, simplement, transitar per ella.

L'Informe Olivenza 2010 de l'Observatori Estatal de la Discapacitat recorda també que a Espanya hi ha més de quatre milions de persones amb problemes físics, psíquics o sensorials i que d'ells, 3,8 resideixen en llars i la resta en residències.

Dels quals viuen a casa, uns dos milions compten amb l'ajuda d'un cuidador, que només en el vuit per cent dels casos és una persona contractada, és a dir, la majoria són familiars que dediquen bona part del seu temps (vuit hores en molts casos) a aquesta labor.

A més d'examinar el perfil sociodemogràfic de les persones amb discapacitat que viuen a Espanya, el treball dedica un capítol a la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, un altre a l'ocupació d'aquest sector i un últim a la llei de dependència.

Font: Solidaritat Digital