Formació d’ECOM per al canvi de paradigma

NOVES FORMES D’ENTENDRE LA DISCAPACITAT, CAP EL MODEL DE VIDA INDEPENDENT I ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA: NOVA ACCIÓ FORMATIVA D’ECOM ADREÇADA A PERSONAL TÈCNIC MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Des de l’Àrea de Vida Independent d’ECOM, Maria José Moya imparteix entre el 7 i el 28 de novembre una formació de 20 hores a professionals de l’Àrea d’Atenció a les persones i de Gerència dels serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

El programa està format per 4 sessions en les quals es treballarà: la filosofia de vida independent i l’Atenció Centrada en la Persona; les competències personals des del rol professional; el marc legislatiu –recursos i serveis per a les persones amb discapacitat-; el Servei d’Assistència Personal (AP) –l’aplicació pràctica del model-.

Els objectius són aconseguir que l'alumnat tingui una visió general de l'evolució del concepte 'discapacitat'; que adquireixi nocions en relació als diferents marcs teòrics on se sustentaran les pràctiques professionals; que ampliï el seu coneixement de la legislació i marc normatiu, així com respecte als recursos i serveis existents per a les persones amb discapacitat. També que conegui la realitat de la figura d’AP com a bona pràctica en relació a l’Atenció Centrada en la Persona i la realitat actual del seu desplegament.

Es treballarà a través de dinàmiques, revisió de casos i material audiovisual, amb una metodologia de simulació de grup. Es vol que sigui una formació participativa i activa, amb debat i reflexió conjunta, així com que es creï un espai de supervisió de la pràctica professional. Un dels objectius de la formació és que l’alumnat pugui extrapolar la informació teòrica a la seva pràctica professional.

Una de les activitats del curs serà la visualització comentada del documental ‘Vides Diverses’, amb la presentació i dinamització a càrrec d’una persona amb discapacitat.