L’Observatori de la discapacitat estrena web

La pàgina web de l’Observatori Estatal de la Discapacitat està ja operativa, de forma que els interessats en visitar-la poden fer-ho a www.observatoriodeladiscapacidad.es.
Aquest lloc web ofereix informació sobre l’ocupació, serveis socials, accessibilitat universal i temps lliure per a persones amb discapacitat, a més d’incloure apartats amb estadístiques sobre ocupació i sobre atenció a persones dependents.
L’Observatori Estatal de la Discapacitat és un instrument tècnic de l’Administració General de l’Estat, concebut per generar informació sobre discapacitat i difondre-la de forma sistematitzada i actualitzada per donar servei a les Administracions Públiques, la Universitat i el Tercer Sector.
Ubicat a Olivenza (Badajoz), l’observatori compta amb la participació del Ministeri de Sanitat i Política Social, el Reial Patronat sobre Discapacitat, la Comunitat Autònoma d’Extremadura, el CERMI, la Universitat d’Extremadura i la Fundació per a la Promoció i Recolzament a les Persones amb Discapacitat (Futuex).

Font: Servimedia.