Més ajuts d’atenció social adreçats a persones amb discapacitat

Segons va informar el passat 8 d’abril, el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, aquest 2009, la Generalitat de Catalunya augmentarà, en un 34%, els ajuts per a les persones amb discapacitat. Això suposa un pressupost de 20.960.953,35 euros, que es distribuiran a través del Programa d’Atenció Social a les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb l’objectiu de facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia. Poden accedir a aquests ajuts, les persones que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin diversos requisits.

Totes les persones que es vulguin acollir a aquestes ajudes, han de presentar la seva sol·licitud abans del 30 de setembre de 2009 a les dependències d’Acció Social i Ciutadania. També ho poden fer per Internet a través de la web del Departament, www.gencat.cat/benestar.

El Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat inclou diferents tipologies d’ajudes:ajuts per a mobilitat; obtenció o reconversió del permís de conduir; adquisició de vehicle; adaptació de vehicle; ajuts per a transport i per assistir a determinats serveis; atenció precoç; rehabilitació; ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes majors de 16 anys; ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació; ajuts tècnics per a persones amb discapacitat visual; ajuts tècnics per a persones amb discapacitat auditiva; i ajuts tècnics per a persones amb discapacitat física.

L’any passat 7.654 persones es van acollir als ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Font: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya