Aprovat el Projecte de llei d'accessibilitat a Catalunya

El Govern català va aprovar ahir, 29 de gener, el Projecte de llei d’accessibilitat per aconseguir una societat més inclusiva, que garanteixi l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, especialment per al mig milió de catalans amb discapacitat reconeguda.

Segons va remarcar la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, aquest text té el triple objectiu de “donar resposta a les necessitats actuals de les persones amb discapacitat a Catalunya, incorporar els avenços tecnològics a l’atenció de la discapacitat i simplificar la normativa”.

“El 2012 a Catalunya hi havia 476.468 persones amb una discapacitat legalment reconeguda, més del 6% de la població”, va explicar Munté. Per a moltes d’aquestes persones, l’existència de barreres no els permet portar una vida normalitzada, la qual cosa les deixa en situació de desigualtat i de discriminació social. Les mesures d’atenció a la discapacitat prenen especial importància si es té en compte que actualment Catalunya té més d’un 16% de persones més grans de 65 anys i un 10% majors de 75, amb la perspectiva que les discapacitats augmentin en l’envelliment.

Aquest Projecte de llei ha estat treballat amb la col•laboració activa de les entitats del sector, entre elles ECOM. “És una normativa que esperaven i en la qual hi han pogut participar i reflectir les seves necessitats”, va comentar Munté.

La consellera també va recordar que Catalunya va ser “capdavantera a l’Estat espanyol” en la regulació i la implementació de mesures d’accessibilitat, amb l’aprovació l’any 1984 del primer decret de supressió de barreres.

Font: Generalitat de Catalunya