Les organitzacions de la discapacitat podran participar en l'elaboració d'informes d'avaluació d'edificis respecte a l'accessibilitat

Les organitzacions de persones amb discapacitat podran participar aportant el seu criteri expert en l'elaboració dels informes d'avaluació d'edificis, en els aspectes d'accessibilitat, segons estableix la nova Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes que acaba d'entrar en vigor.

Segons ha informat aquest dissabte el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), l'informe d'avaluació d'edificis, aplicable a immobles situats en edificacions amb tipologia residencial d'habitatge col • lectiva i realitzat per tècnic facultatiu competent o entitats d'inspecció, identificarà el bé immoble, amb expressió de la seva referència cadastral i contindrà, de manera detallada l'avaluació de l'estat de conservació de l'edifici, així com l'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització de l'edifici, d'acord amb la normativa vigent, establint si l'edifici és susceptible o no de realitzar ajustaments raonables per satisfer-les.

L'informe inclourà també la certificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb el contingut i mitjançant el procediment establert per a la mateixa per la normativa vigent.

D'acord amb la nova llei, en l'elaboració de l'informe d'avaluació, els tècnics que ho redactin, quan ho considerin necessari, demanar, en relació amb els aspectes relatius a l'accessibilitat universal, el criteri expert de les entitats i associacions de persones amb discapacitat que comptin amb una acreditada trajectòria en l'àmbit territorial de què es tracti i tinguin entre els seus fins socials la promoció d'aquesta accessibilitat.

Aquesta mesura, plantejada pel Cermi en la tramitació de la iniciativa legislativa i assumida pel Ministeri de Foment, obre les actuacions administratives sobre la qualitat de l'edificació a la participació de la societat civil que, donat el seu coneixement especialitzat, podrà aportar solucions de millora per a l'objectiu de l'accessibilitat universal.

Font: Crònica Social