Declaració per denunciar les males pràctiques de les Administracions en la contractació pública de serveis a les persones

IMPULSADA PER LA TAULA DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE L’ECONOMIA SOCIAL DE CATALUNYA
Aquest matí, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya (organitzacions de les quals forma part ECOM) han presentat, en roda de premsa, una declaració conjunta per denunciar que la qualitat de l’atenció a les persones en nombrosos serveis de titularitat pública s’està posant en risc en els darrers mesos per l’extensió de males pràctiques de les Administracions en la contractació pública d’aquests serveis.
Amb l’agreujament de la crisi econòmica i de les dificultats pressupostàries de les Administracions, la Taula i La Confederació han vingut observant amb preocupació que en els concursos públics dels serveis socials i d’atenció a les persones cada vegada més Administracions introdueixen canvis en la formulació dels plecs que no responen a les necessitats de les persones a qui s’adrecen.
Segons han fet palès les dues organitzacions, aquestes noves pràctiques signifiquen un retrocés de 10 o 15 anys en les polítiques socials, i una renúncia als objectius de millora contínua, de qualitat de servei i d’eficiència social que paulatinament s’havien assolit i generalitzat. A més, signifiquen una penalització addicional per a les entitats socials que tradicionalment ja s’han vist penalitzades en relació a les empreses mercantils en els procediments de contractació pública a causa, per exemple, de la valoració de les ofertes abans de l’IVA.
La Taula i la Confederació afirmen que aquestes males pràctiques incompleixen la Llei 5/2011 de 29 de març d’Economia Social, que al seu article 8.2 estableix que els poders públics tindran com a objectiu la promoció de l’economia social i que tindran en compte el valor afegit que aporten les entitats d’iniciativa social.
Per tots aquests motius, la Taula i la Confederació han fet aquesta declaració conjunta per denunciar aquesta problemàtica, on es detallen totes aquestes circumstàncies.
Podeu consultar el contingut d’aquesta declaració al web de la Taula.