CIU proposa al Govern augmentar a un 6% la reserva legal d’habitatges accessibles

Convergència i Unió ha presentat una Proposició de Llei al Congrés dels Diputats demanant l’augment a un 6% de la reserva legal d’habitatges accessibles, que ara és solsament del 3%. Per altra banda, també sol•licita modificar la majoria que es requereix per a l’aprovació dels acords relatius a la instal•lació d’ascensors als edificis que no hi tenen. La proposició presentada per CIU demana modificar les lleis amb l’objectiu de millorar l’accés a un habitatge digne, de les persones amb discapacitat i de les persones grans. La portaveu de CIU en la Comissió per a les Polítiques Integrals per la Discapacitat, Conxita Tarruella, argumenta que aquests col•lectius tenen moltes dificultats per accedir als bens i serveis als quals té dret qualsevol ciutadà.

El grup parlamentari català és partidari d’aprofitar la modificació de la normativa per definir legalment què s’entén per habitatge accessible. Tant les persones amb discapacitat com la gent gran, als problemes generalitzats amb què es troba la resta de ciutadans, com problemes de carestia, de falta de finançament o de qualitat dels habitatges, se’ls hi afegeix l’absència de condicions d’accessibilitat de la majoria d’edificis.

Per últim, CIU també proposa augmentar la reserva de places a les iniciatives que anomena ‘d’habitació i convivència’,com són els habitatges tutelats, els habitatges de suport, o els projectes de vida independents que promouen algunes associacions y fundacions que pertanyen al tercer sector i que treballen l’àmbit de la discapacitat.

Font: El Mundo