La Federació ECOM Barcelona aconsegueix la gratuïtat d’accés als museus municipals de Barcelona per als acompanyants de les persones amb discapacitat

La Federació ECOM Barcelona va presentar el passat mes de novembre un seguit d’al·legacions a l’Ajuntament de Barcelona destinades a aconseguir descomptes i bonificacions per a les persones amb discapacitat en les Ordenances Fiscals de l’any 2008. Entre d’altres, es demanaven entrades gratuïtes als museus municipals de Barcelona per als acompanyants i/o assistents personals de les persones amb discapacitat, al·legació que ha estat aprovada tal com es recull en l’Ordenança Fiscal 3.13 relativa a les Taxes per Serveis Culturals.
Perquè els acompanyants i/o assistents personals de les persones amb discapacitat puguin beneficiar-se de l’accés gratuït als museus municipals de Barcelona, la persona amb discapacitat haurà de disposar del Passi Metropolità d’Acompanyant, que emet l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), i mostrar-lo al personal del museu.
El Passi Metropolità d’Acompanyament és el document que acredita a qui el posseeix per utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu de l’EMT amb un acompanyant, sense que aquest hagi de pagar el viatge. Per disposar d’aquest passi cal tenir més de 4 anys, acreditar mitjançant el certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), de la Generalitat de Catalunya, la necessitat d’un acompanyant, i estar empadronat en un municipi de l’àmbit de l’EMT.