Sanitat inclou dues noves prestacions per a discapacitats

La ministra de Sanitat i Política Social, Trinitat Jiménez, va anunciar en el Ple de la Cambra Alta, que el Govern actualitzarà el catàleg de prestacions ortoprotèsiques amb la incorporació a la Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS) de dues noves prestacions: els components externs de l’implant coclear i les pròtesis mioelèctriques per a persones amb amputació unilateral.
El sector de la discapacitat duu molts anys demandant la reforma de la cartera de serveis ortoprotèsica, segons la seva opinió, necessita un replantejament ampli i profund, per a situar-la en el paradigma de la promoció real i efectiva de l’autonomia del pacient o usuari/a .
La prestació ortoprotèsica està segons el col•lectiu, absolutament desfasada i no respon a les necessitats de les persones que precisen determinats productes de suport per a la millora de la seva salut o per a incrementar la seva autonomia personal, pel que la seva actualització és urgent i inajornable.