ECOM fa aportacions al Programa d'Actuació Municipal de Barcelona i participa en diferents espais per donar a conèixer les necessitats de les persones amb discapacitat física de la ciutat

El Programa d'Acció Municipal (PAM) s’elabora a l’inici de cada mandat i estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del govern.

Com a membre del Consell d’Associacions de Barcelona, ECOM vam assistir, amb altres entitats de segon nivell, a una primera reunió amb l’Ajuntament per a conèixer el procés de participació que es proposava per elaborar el Programa d’Acció Municipal (PAM) de la ciutat 2016-2019.

Aquest va ser l’inici de la primera fase de treball, que tenia com a objectiu establir un document base amb propostes inicials de les entitats de segon nivell, Consells de Barri, i altres organismes, que després es penjaria a una plataforma online per iniciar el debat amb la ciutadania i les entitats de la ciutat.

Des d’ECOM vam fer arribar un document basat en les aportacions a les eleccions municipals que es van fer el 2015 -que havien estat aprovades per la Junta Directiva-, amb especial atenció als aspectes vinculats a mesures més concretes.

El document on l’Ajuntament ha recollit les aportacions s’ha fet públic ja per a iniciar el veritable procés participatiu amb la ciutadania. La segona fase del pla comença ara amb l’obertura de la participació a totes les entitats i ciutadania a través d’aquesta plataforma: decidim.barcelona, en la qual tothom pot fer aportacions –malgrat les votacions són només possibles per aquelles persones/entitats empadronades a Barcelona-. A més, l’Ajuntament també organitzarà debats diversos en format presencial a nivell de districtes, sectorials, etc. Us animem a participar en tots aquests espais habilitats per l’Ajuntament!

Les propostes de sortida que s’han penjat a la plataforma són les que es recullen en el document base (de la primera fase). Al document inicial no queden recollides totes les propostes que hem fet les entitats però les que inicialment no s’han inclòs també apareixeran a la plataforma i es podran anar treballant i veient si s’acaben incloent o no.

Des d’ECOM participarem en els grups de treball que el Consell de Ciutat (màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona) durà a terme per tal de fer aportacions al programa i incidir en les necessitats de les persones amb discapacitat física de la ciutat.

El passat dia 1 de febrer, l’Ajuntament va convocar a les entitats de la ciutat per a explicar les principals línies de govern incloses inicialment en el PAM i explicar el propi procés participatiu (d’aquesta reunió és la fotografia que veieu a la dreta d'aquesta pàgina). Queda pendent concretar com es treballarà amb les entitats federades de la ciutat de Barcelona a llarg dels propers dos/tres mesos. Us n’informarem.

La tercera fase, que tindrà lloc entre abril i juny, serà de debat amb altres partits i aprovació del document. En aquest moment es concretarà quines propostes quedaran realment incloses en el PAM –pla de ciutat- i el PAD –pla de districte-.