ECOM hem signat el manifest de la FAVB en relació a la regulació de les terrasses de Barcelona

EL MANIFEST ‘PER UNA REGULACIÓ DE TERRASSES QUE PRESERVI L’ESPAI PÚBLIC COM A DRET COL·LECTIU’ SORGEIX EN RESPOSTA A LA NEGATIVA DEL GREMI DE RESTAURADORS D’APLICAR L’ORDENANÇA SOBRE TERRASSES, QUE COMPLIA CRITERIS D’ACCESSIBILITAT

Diverses entitats i col·lectius, entre les quals ECOM, donem suport a la iniciativa de la FAVB i al Manifest, que demana que les terrasses s’insereixin en un projecte de ciutat accessible, habitable i sostenible, davant la campanya promoguda per alguns lobbys econòmics per modificar la regulació de terrasses a la ciutat de Barcelona i així preservar i ampliar els seus interessos corporatius,

El 31 de gener d’aquest 2017, el Gremi de Restauradors presentava el ‘Llibre Blanc de les Terrasses de Barcelona’ en un acte amb nombroses personalitats i representants polítics de la ciutat. El document, segons es va dir, l’havien elaborat “barcelonins il·lustres”, o “experts” de l’elit cultural i professional.

Sense qüestionar l’honorabilitat personal dels suposats experts que van elaborar aquest Llibre Blanc, des de la FAVB sí que remarquen la necessitat de qüestionar la parcialitat d’aquest òrgan de caràcter privat i consideren imprescindible que el govern municipal es desmarqui dels criteris exposats al document i en el seu acte de presentació, i que desmenteixi categòricament la seva incorporació a la nova proposta de normativa de regulació de terrasses.

Des d’ECOM se segueix amb preocupació que el Llibre Blanc demani fer “un vestit a mida per a cada terrassa”, “que els 45 [establiments] emblemàtics no hagin de supeditar-se a la normativa i que no hagin de fer lavabos adaptats a discapacitats”, entre d’altres. Més encara quan l’esborrany de l’ordenança, que havia estat fruit d’un procés participatiu i de negociació intensa, ja complia normes d’accessibilitat i ara el Llibre Blanc amenaça tot aquest treball.

És per això que ECOM ens hem sumat al Manifest, el qual demana que qualsevol acord de modificació de l’ordenança de terrasses incorpori criteris i valors com ara els que indiquem a sota, que coincideixen amb els de la missió d’ECOM:

- "L’encaix en un projecte de ciutat inclusiva, habitable i sostenible que tingui com a objectiu preservar l’espai públic com a espai de convivència i de cohesió social.
- "La garantia d’un espai públic ordenat i la protecció dels drets a la salut, al medi ambient i la mobilitat, en matèries com soroll, horaris, descans del veïnat, avaluació sobre la salut dels efectes del fum del tabac a les terrasses, impacte mediambiental de les estufes exteriors, distàncies mínimes entre taules i cadires i mobiliari urbà per garantir l’accessibilitat.
- "L’adequació de la norma a les singularitats de cada zona i entorn, per ajustar-la en cada moment als usos i circumstàncies canviants, tot preservant el caràcter comú de l’espai públic. Aquesta adequació podria permetre l’increment controlat de terrasses en algunes zones amb criteris de sostenibilitat i garantint la mixtura d’usos i activitats econòmiques; i el decreixement en les zones amb major saturació i degradació de la convivència, com a Ciutat Vella o altres indrets, per recuperar una convivència pacificada entre veïnat i activitats”.