El Govern aprova el projecte de llei per adaptar la legislació a la Convenció de l'ONU de discapacitat

El Consell de Ministres va aprovar el passat 3 de desembre el projecte de llei d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que contempla|preveu la modificació d'un total de deu lleis, entre qui destaca una revisió de l'accés a l'ocupació|ús pública ampliant al set per cent la quota de reserva.
En concret, en matèria laboral, es recull l'esmentat augment de la quota de reserva, que passa del cinc al set per cent, amb la previsió que el dos per cent d'ocupacions|usos reservades siguin ocupades per persones amb discapacitat intel•lectual. A més, s'ordena al Govern que en un any promogui mesures per garantir que aquesta reserva es produeix en les empreses de més de 50 treballadors.

El projecte modifica també el règim sancionador en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat a fi que si una administració de serveis socials comet una infracció molt greu, pugui comportar la "inhabilitació definitiva" d'aquestes activitats.

A més, en els processos judicials en els quals es dedueixi que hi ha hagut discriminació per raó de discapacitat, s'invertirà la càrrega de la prova; és a dir, correspondrà a la part demandada provar que no hi ha hagut discriminació, com ocorre amb els casos de gènere.
En matèria de sanitat, la informació que rebin els pacients haurà de ser "accessible i adaptada a les seves diverses capacitats" igual que la prestació de consentiment dels pacients amb discapacitat per sotmetre's a proves i intervencions.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓ EN EL TRANSPORT I LES ASSEGURANCES

D'altra banda, la norma contempla que "tots els projectes d'infraestructures d'interès general de transport", com|com a carreteres, ferrocarrils, aeroports i ports promoguts per l'Administració General de l'Estat "incorporaran una memòria d'accessibilitat que analitzi les exigències i determini les solucions tècniques necessàries per garantir l'accessibilitat universal i no discriminació".

En aquest sentit, es prohibeix la discriminació per discapacitat en la contractació de tot tipus de béns i serveis, amb particular èmfasi en la contractació d'assegurances que no es pugui denegar aquest servei o imposar condicions més costoses que a la resta de la població.

En matèria de protecció civil, es regulen protocols d'actuació específics per garantir l'assistència a les persones amb discapacitat en situacions d'emergència.

Així mateix, es reconeix legalment l'Observatori Estatal de la Discapacitat com a instrument tècnic de l'Administració General de l'Estat. Aquest Observatori, situat a Olivenza (Badajoz), s'encarrega de la recopilació d'informació relacionada amb l'àmbit de la discapacitat. Amb caràcter anual, confeccionarà un informe sobre la situació i evolució de la discapacitat a Espanya, que s'elevarà al Consell Nacional de la Discapacitat, per al seu coneixement i debat.