La Taula del Tercer Sector alerta que les retallades en la Llei de la Dependència agreujaran el grau de dependència de moltes persones i vulneraran els seus drets

Representants de la Taula del Tercer Sector, entre els quals es compta la Confederació ECOM Catalunya, van alertar ahir a la tarda al Parlament de Catalunya que el conjunt de retallades adoptades pel Govern central en la Llei de la Dependència provocaran una vulneració dels drets de les persones i augment del grau de dependència a mig termini. Aquesta denúncia es va fer durant una compareixença a la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament, en la qual La Taula del Tercer Sector va presentar als diputats un informe en el qual s’hi assenyalen les principals mancances i contradiccions que s’estan produint en l’aplicació i el desplegament d’aquesta Llei. Per part d’ECOM, en aquest compareixença, hi va participar Manel Mora, vicepresident de Barcelona de la Confederació ECOM Catalunya.

En el marc de la presentació d’aquest informe la Taula del Tercer Sector va valorar la frenada que ha imposat el govern de l’Estat en l’aplicació de la Llei i les seves conseqüències:

- La congelació dels ajuts als dependents de Grau I nivell 2 deixarà més de 30.000 persones dependents desateses a tot l’Estat, i acabarà provocant que moltes d’aquestes persones actualment amb dependència moderada vegin agreujada la seva situació de dependència per manca d’atenció. Aquest augment del seu grau de dependència acabarà generant més despesa pública, perquè engruixiran les llistes de persones amb dependència severa amb dret a assistència.

- La retallada d’un 19% de recursos en els Pressupostos Generals de l’Estat 2012 abocarà la Generalitat a un escenari de finançament de la Dependència insostenible, el qual afectarà principalment a les infraestructures i equipaments necessaris per atendre les persones dependents, i seguirà prioritzant les prestacions econòmiques en front les prestacions de serveis, desvirtuant una vegada més l’esperit inicial de la Llei.

- La retallada de 36 M d’€ en el Plan Concertado (abril 2012) farà que els Serveis socials dels ajuntaments es quedin sense recursos per fer front, des de la proximitat, a les situacions de dependència de la seva població.

- L’augment del copagament d'alguns serveis de la Cartera de Serveis Socials fins al 13% dificultarà encara més l’accés, per raons econòmiques, als serveis i prestacions que ofereix la Llei.

Davant d’aquest escenari, durant la seva compareixença al Parlament la Taula del Tercer Sector va plantejar les següents propostes i solucions:

- Garantir que la Llei es compleixi en els seus terminis i finançament, i que cap persona sota cap concepte en quedi exclosa ni vegi vulnerats els seus drets.

- Potenciar els serveis i activitats de promoció de l’autonomia personal, que capacitin i empoderin les persones dependents.

- Impulsar el gestor de cas com a un únic referent, per afavorir un treball integral on el centre sigui la persona i les seves necessitats i capacitats.

- Millorar els sistemes de comunicació per poder consultar l’estat d’un expedient d’una manera accessible i tenint en compte el perfil de persones a les que va dirigida.

- Reforçar la cooperació de les Administracions amb el Tercer Sector per beneficiar-se més dels seus valors: coneixement, expertesa, proximitat, creativitat, innovació...

El grup de treball de la Taula del Tercer Sector que va consensuat aquestes conclusions està format per representants de les federacions d’entitats següents: ECOM, COCARMI, Creu Roja, FATEC, Federació d’Associacions de familiars de malalts d’Alzheimer de Catalunya, i Federació Catalana de Voluntariat Social.