ECOM es reuneix amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per estudiar un futura col·laboració en matèria d’accessibilitat

El passat 17 de maig, diferents representats d’ECOM es van reunir amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb l’objecte d’establir relacions entre els nous presidents d’ambdues institucions i començar a treballar en la formalització d’un conveni de col•laboració per a l’assessorament per part d’ECOM a FGC en matèria d’accessibilitat.

A la reunió van assistir per part de FGC, Enric Ticó, el president des d’inicis d’any, Oriol Juncadella, director d’accessibilitat, i Paco Balaguer. Per part d’ECOM van ser presents Antonio Guillén, el nou president de l’entitat, Anna Collado, gerent, Maria José Rozas, directora tècnica, i Benito Durán, vocal de la Federació ECOM Barcelona.

En el marc de la reunió, es van repassar també temes prioritaris en matèria d’accessibilitat a la xarxa de FGC com l’estat de les estacions que encara no són accessibles però en les quals ja s’està treballant i/o projectant millores (Gràcia, Sarrià, El Putxet i Peu del Funicular), i també les solucions tècniques que s’estan estudiant per a les estacions en corba. ECOM visitarà en breu l’estació de la Floresta per comprovar les noves plataformes que s’han instal•lat per solucionar la problemàtica que donen aquest tipus d’estacions a l’accessibilitat.

També es va parlar amb FGC sobre la possibilitat que s’impliquin en la homogeneïtzació de mesures d’accessibilitat comunes a tots els operadors de transport, com poden ser sistemes similars d’accionament de màquines expenedores, sistemes d’informació semblants, unificació tarifària i línies d’investigació comunes.