Sessió informativa de Torre Jussana per adaptar els estatuts a la nova llei d'associacions

Torre Jussana organitza una nova sessió informativa per donar a conèixer com afecten a les entitats els canvis efectuats en la nova llei d'associacions (Llibre III del Codi Civil). Aquests canvis obliguen a moltes entitats a modificar els seus estatuts abans del mes d'agost d'enguany.

Aquesta sessió informativa s'adreça fonamentalment a membres de juntes directives, col·laboradors i personal tècnic de les associacions de Barcelona inscrites al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta formació no està adreçada a les entitats esportives inscrites a la Secretaria General de l'Esport, a aquelles associacions inscrites en el registre del Departament de Treball, les fundacions ni a entitats d'àmbit estatal regides per la LO 2002.

La sessió informativa tindrà lloc el proper 6 d'abril, a les 18.30 h., a Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona).

És necessari fer inscripció.