El COCARMI alerta de l’ofec de les entitats de la discapacitat després de les últimes retallades i l’anunci del retard en els pagaments per part de la Generalitat

EL COL·LECTIU DE LA DISCAPACITAT DEMANA A LES ADMINISTRACIONS QUE REFLEXIONIN SOBRE LA REPERCUSSIÓ QUE AIXÒ TINDRÀ EN LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I EN LES ENTITATS, I QUE ACTUÏ AMB CELERITAT PER PAL·LIAR I FRENAR ELS EFECTES NEGATIUS QUE AQUESTES MESURES CAUSARAN

El Comitè Català de Representants de persones amb Discapacitat (COCARMI), del qual forma part la Confederació ECOM Catalunya, vol alertar de l’extremada situació d’ofec financer en què han entrat la majoria de les entitats que atenen persones amb discapacitat a causa de les darreres retallades, situació que s’agreuja amb els endarreriments en els pagaments de les subvencions i serveis que ha anunciat la Generalitat. Davant aquest preocupant escenari, el COCARMI demana a les Administracions que tinguin en compte la fragilitat del col•lectiu i que actuïn amb celeritat per obtenir els recursos necessaris per poder complir els compromisos i els pagaments als col•lectius amb més necessitats, com és el de la discapacitat, ja que la qualitat a l’atenció a aquest col•lectiu es pot veure greument afectada.

La majoria de les entitats que atenen i donen suport a les persones amb discapacitat es troben en una situació de gran vulnerabilitat arran de l’anunci del Departament d’Ensenyament del retard de pagament de les despeses de funcionament, i els monitors de pati, menjador i transport de les escoles d’educació especial. A aquest retard s’ha sumat ara l’endarreriment que el Departament de Benestar i Família ha comunicat en el pagament de les subvencions a entitats i serveis, que havia de fer efectius aquest juliol.

A finals de juliol els centres haurien de rebre les aportacions corresponents a maig, però la Generalitat ja els ha comunicat que no ho podrà fer. Aquesta situació està fent molt difícil complir amb els compromisos econòmics de les entitats, començant per nòmines i pagaments de la seguretat Social i seguint per tota una cadena de proveïdors que posa en risc no només el nivell de qualitat de l’atenció a les persones amb discapacitat sinó també els llocs de treball de milers d’empreses a Catalunya i les possibilitats d’integració dels treballadors discapacitats.

Així mateix, els canvis en la Llei de la Dependència recollits pel Reial Decret-Llei 20/2012 són inadmissibles perquè signifiquen, de fet, la seva reducció a la mínima expressió després que s’hagin revisat els criteris que donen dret a prestacions i que deixaran fora del sistema milers de persones, s’hagin retallat els ajuts per cuidador familiar i s’hagin endurit les condicions per quedar eximit de copagament, entre altres mesures.

Per tot això, el COCARMI vol denunciar que, un cop més, s’estan demanant sacrificis als col•lectius més fràgils de la societat, que tiren endavant gràcies, sobretot, a les xarxes familiars i al titànic joc d’equilibris que estan duent a terme les entitats i associacions per atendre’ls. Aquest esforç, però, s’està esgotant i pot desencadenar en un creixent ambient de descontentament i protesta. Així, demana a els administracions una reflexió seriosa sobre el problema i un canvi de prioritats polítiques i econòmiques que permetin seguir vetllant per les persones més fràgils i per la seva plena integració social i laboral.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre el COCARMI: El COCARMI està integrat per nou federacions i associacions que donen veu a 540.000 persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial i persones amb malaltia mental. (www.cocarmi.cat). A Catalunya, el total del col•lectiu de persones amb discapacitat representa el 9 per cent de la població. COCARMI forma part de la Taula del Tercer Sector i del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Membres del COCARMI: COCEMFE Catalunya, Confederació ECOM Catalunya, DINCAT, FESOCA, ACAPPS, FECAFAMM, FEPCCAT, Down Catalunya i ONCE.