ECOM finalitza amb èxit la formació sobre els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) de l’àmbit de la salut i les discapacitats

ECOM ha finalitzat la formació que ha organitzat sobre els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) de l’àmbit de la salut i les discapacitats. La formació ha constat de quatre càpsules (de 4 h. cadascuna) i hi han assistit una mitjana de 15 participants per càpsula.

Durant aquestes sessions s’han tractat temes com la metodologia necessària per crear un GAM, la gestió d’emocions, la resolució de conflictes, el coneixement d’eines i dinàmiques grupals i l’avaluació i el tancament d’un GAM. Les persones participants han valorat molt positivament l’aprenentatge de coneixements i tècniques per ajudar-les a gestionar grups en les seves entitats.

Recordem que els Grups d'Ajuda Mútua (GAM) són grups formats per persones amb una problemàtica comuna que han decidit reunir-se voluntàriament amb una determinada periodicitat per tractar de millorar la vivència de la seva situació personal. Els GAM es basen en la idea que tota persona, amb les seves habilitats i la seva experiència personal, té una valuosa capacitat per ajudar als altres i, per extensió, per ajudar-se a sí mateixa.

Des d’ECOM sempre s’ha cregut en els Grups Ajuda Mútua (GAM) i s'han defensat com una bona eina i instrument de salut per a les persones amb discapacitat i com un recurs per les associacions de persones amb discapacitat física i els professionals.

Actualment, 31 de les entitats federades a ECOM gestionen grups. El total de grups gestionats per aquestes entitats puja a 76. D’aquests, 27 grups són Grups d’Ajuda Mútua. La resta dels grups gestionats són grups de suport, terapèutics o socioeducatius.