El pressupost per a discapacitat tampoc no es deslliura de la tisorada

Les polítiques estatals sobre discapacitat, com les de dependència, tampoc no es deslliuraran de la tisorada econòmica del Govern, ja que el seu pressupost per a 2011, que suma un total de 6,56 milions d'euros, disminuirà més d'un 14% (1,03 milions d'euros) respecte al d'aquest any, que va ascendir a 7,59 milions.

Segons el projecte de Llei de Pressupostos Generales de l'Estat per a 2011, l'Executiu destinarà en el pròxim exercici un total d'1,32 milions d'euros al Pla d'Acció per a Persones amb Discapacitat i 5,24 milions d'euros més per a altres programes dirigits també a aquesta població, que suposa una suma de 6,56 milions d'euros per a aquest col•lectiu, 1,03 menys que el 2010.

Amb els diners que rebrà el III Pla d'Acció per a Persones amb Discapacitat l'Executiu pretén afrontar, junt amb les comunitats autònomes, problemes de la població amb discapacitat, mitjançant accions del sistema arbitral o de la llengua de signes i mitjans de suport a la comunicació oral, entre altres.

Els altres 5,24 milions d'euros serviran per sufragar programes d'integració impulsats per les organitzacions sense ànim de lucre per a ciutadans amb discapacitat i les seves famílies.

D'altra banda, l'Estat aportarà el 2011 per a l'abonament de les prestacions derivades de la Llei d'Integració Social de Minusvàlids (Lismi) un import de 44,31 milions d'euros, 6,04 milions d'euros menys que aquest any, quan la quantia va ascendir a 50,35 milions d'euros.

Font: Crónica Social