ECOM engega una iniciativa per a promoure el coneixement obert en l’àmbit de l’accessibilitat

LLENÇA AQUESTA INICIATIVA AQUEST 2017, COINCIDINT QUE ENGUANY S’ACOMPLEIXEN ELS TERMINIS MARCATS PER LLEI PERQUÈ TOT SIGUI ACCESSIBLE

ECOM, referent de la discapacitat física a Catalunya, engega una iniciativa, que es desplegarà al llarg del 2017, any en què per llei estatal tot hauria de ser accessible, per a promoure el coneixement obert en l’àmbit de l’accessibilitat perquè considera que l’accessibilitat al propi coneixement sobre accessibilitat és una de les claus per avançar en aquest àmbit.
Segons el Reial Decret Legislatiu de 2013, d'àmbit i aplicació estatal, el 4 de desembre de 2017 tot hauria de ser accessible: espai públic urbanitzat i edificacions; mitjans de transport; tecnologies, productes i serveis relacionats amb la informació i qualsevol mitjà de comunicació social; processos de participació ciutadana. Però a dia d’avui seguim veient com, fins i tot en molts casos en serveis o obres de nova creació, s'incompleixen impunement normatives d'accessibilitat vigents, que no s’arriben a aplicar mai o recorren a la categoria conceptual d’ajustos raonables per fugir d’una aplicació curosa i rigorosa de l’accessibilitat.
Els darrers 20 anys el treball de l’accessibilitat ha anat avançant a un ritme lent i sovint responent només als mínims marcats per les diferents normatives. ECOM, màxim representant de la discapacitat física a Catalunya, considera que un dels aspectes que continua dificultant que l'accessibilitat sigui una realitat per a tothom a tots els àmbits és la manca de formació pràctica i de qualitat a l'abast de tothom, així com el dèficit d’espais de difusió oberta del coneixement sobre aquesta matèria.
D’altra banda, lamenta que habitualment les bones pràctiques que impulsen tant les entitats socials, els professionals com les administracions i la societat civil no es posen en comú entre les pròpies administracions o no es donen a conèixer entre la ciutadania, les entitats i els professionals. Fer-ho, considerem, permetria aprendre d’experiències ja posades en pràctica que funcionen i ajudaria en la decisió i en la millora de les solucions d’accessibilitat a adoptar, així com facilitaria que el sector professional pogués informar-se i desenvolupar correctament la seva feina, i que els mateixos col·lectius coneguessin els seus drets.

És per tot això que proposa més cooperació, transparència i treball conjunt per un bé comú per a tota la ciutadania: l'accessibilitat universal. I per aquest motiu, i per tal de predicar amb l’exemple i alhora posar en valor el coneixement i l’experiència que també es genera a les entitats i moviments socials, i des de la pròpia ciutadania amb discapacitat, el 2017 ECOM engegem una iniciativa amb la qual pretenem difondre continguts sobre qüestions relacionades amb l'accessibilitat i el disseny per a tothom sota els valors de codi obert (l'anomenat també "Open Source"). L’objectiu és facilitar l’accés i la lliure circulació del coneixement sobre accessibilitat i disseny per a tothom per contribuir a fomentar l’aprenentatge a diferents nivells i l’empoderament col·lectiu.

DIFUSIÓ ON LINE DE CONEIXEMENT SOBRE ACCESSIBILITAT, AMB LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS, PERQUÈ ESTIGUI A L’ABAST DE TOTHOM

La iniciativa d’ECOM, que vol afavorir l’accessibilitat al propi coneixement sobre accessibilitat, consistirà en difondre on line periòdicament kits (o càpsules) de coneixement sobre aquesta matèria, produïts tant arran de col·laboracions amb altres entitats o moviments socials, com a través de processos de participació i co-creació amb persones de les entitats federades a ECOM.

Els continguts d’aquests kits tractaran diferents temàtiques: com gestionar obres d'accessibilitat a les comunitats de veïns, referències a biblioteques digitals d'accessibilitat, espais i processos de defensa de drets, propostes per a buits legals com els carrers de plataforma única o l'accés al transport de persones amb scooter, idees per treballar l'accessibilitat als municipis i/o millorar els espais de participació, materials pràctics de difusió sobre què s'entén per accessibilitat i disseny inclusiu, iniciatives ciutadanes interessants...

Els kits o càpsules produïdes per ECOM es difondran sota llicències Creative Commons, com aposta ferma de l’entitat pel coneixement obert en accessibilitat i com a eina d'empoderament col•lectiva que fomenta processos de treball en xarxa més democràtics, transparents i transversals. D'aquesta manera, ECOM pren la iniciativa com a federació representativa del sector de la discapacitat física a Catalunya i manifesta la voluntat de promoure, junt amb altres moviments socials, la filosofia "Open Source" per al bé comú i l'ús d'aquestes llicències entre les seves entitats federades i les col·laboradores, a fi de que també es sumin.

ECOM alhora també convida a la resta d'entitats socials i de representants de les persones amb discapacitat, a les administracions públiques i als ens professionals, a promoure aquest tipus d'accions. Tot recomanant que aquest treball es faci sota els valors de la diversitat, i posant de relleu l’evidència que l’accessibilitat universal és una inversió social i una qüestió de drets fonamentals per a tothom.