ECOM assisteix a la jornada sobre els canvis efectuats en la Llei de Dependència des de la seva aplicació

Des de l'àrea de Defensa de Drets i Incidència Política d'ECOM, assistim a la jornada convocada per l'Imserso i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, sobre la Modificació de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència des de la seva aprovació.

Adreçat a personal i professionals de l'àmbit dels serveis socials públics i privats interessats en l'atenció a les persones, en la Jornada s'han donat a conèixer els acords i mesures adoptades pel Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència que han donat origen a les modificacions.

Alguns dels continguts que s'han tractat han estat els Òrgans de cooperació -Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència i òrgans consultius establerts en la Llei-; els acords del Consell Territorial que van originar els canvis normatius; les modificacions incorporades a la normativa de desenvolupament de la Llei; el nou aplicatiu informàtic del Sistema de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia; la modificació de l'Acord d'Acreditació del Consell Territorial aprovat el novemebre del 2008 respecte a la qualificació del personal que treballa en l'àmbit de la Dependència.

Us n'informarem més properament.