ECOM presenta al seu personal el Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'entitat

El passat 19 de desembre ECOM va organitzar, al Pati Manning, una jornada interna adreçada a tota la seva plantilla de treballadors per presentar-los el Pla d’Igualtat d’Oportunitats d’ECOM, en el qual s’ha començat a treballar aquest 2008 amb l’objectiu d’impulsar i potenciar en totes les àrees de l’entitat polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, la participació activa i equilibrada d’ambdós sexes i l’eliminació de qualsevol discriminació per raó de gènere. Per a aquesta jornada es va comptar amb la participació de Marta Tura, professora ajudat del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del grup d’investigació GIOPACT.

Una de les primeres accions dutes a terme per ECOM en relació al Pla d’Igualtat d’Oportunitats ha estat l’elaboració d’una Guia per a un llenguatge no discriminatori per raó de gènere que té l’objectiu de donar recursos lingüístics als treballadors i treballadores de l’entitat per a utilitzar el llenguatge d’una manera no discriminatòria per raons de gènere. Aquesta guia va ser presentada el passat 19 de desembre i es distribuirà entre tot el personal de l’entitat.