Neix el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars

El Govern va decretar el passat dimarts 8 de febrer la creació del Consell Assessor de Polítiques Socials, un òrgan col•legiat assessor del president de la Generalitat i del Govern, en matèria de polítiques orientades a impulsar un procés de desenvolupament del sistema de benestar social i de promoció de la família. És un Consell pactat amb el PSC i estarà presidit per Teresa Crespo, que ha estat nomenada pel Govern a proposta dels socialistes. L'integraran 20 membres, la tasca dels quals no serà retribuïda.

El Consell assessorarà i informarà sobre les qüestions que li siguin plantejades pel president o per les persones titulars dels departaments competents en les polítiques orientades a impulsar un procés de desenvolupament del sistema de benestar social i de promoció de la família. També durà a terme amb el suport d'analistes externs, anàlisis i treballs per a fomentar les seves propostes.

Font: Xarxanet.org