"Accessibilitat Universal i Disseny per a Tothom. Arquitectura i Urbanisme"

La Fundació ONCE ha presentat recentment el llibre "Accessibilitat Universal i Disseny per a Tothom. Arquitectura i Urbanisme", una obra realitzada en col • laboració amb la Fundació del Col • legi Oficial d'Arquitectes de Madrid (COAM).

El llibre ofereix una visió global de la diversitat de les capacitats de l'ésser humà i la seva influència en el disseny d'entorns arquitectònics i urbanístics, amb referències al marc normatiu i als criteris tècnics bàsics necessaris per assolir l'accessibilitat universal.

L'obra, que pren com a referència els continguts del Curs d'Accessibilitat Universal i Disseny per a Tothom que s'imparteix des de fa diversos anys gràcies al suport econòmic i tècnic de Fundació ONCE en col • laboració amb la Fundació Arquitectura COAM, servirà de material didàctic per a arquitectes, estudiants i altres professionals relacionats amb el disseny.

En la seva elaboració han participat 11 autors avalats per la seva àmplia experiència professional en el camp del disseny per a tots i que desenvolupen temes relacionats amb l'accessibilitat universal en arquitectura, urbanisme, transport, entorns naturals i històrics, tecnologies de la comunicació, gestió, etc.

Font: Crònica Social