www.social.cat, un nou portal de notícies dels serveis de l’acció social de Catalunya

L’associació sense ànim de lucre Xarxa Digital Catalana (XADICA) està impulsant, amb la complicitat del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social ‘La Caixa’, el nou portal d’internet www.social.cat, a través del qual volen donar veu a totes aquelles iniciatives socials que treballen per l’atenció, el desenvolupament i l’autonomia de les persones i dels grups socials, per així, assolir una societat més justa. L’objectiu final d’aquest nou portal és ser un punt de referència de l’actualitat dels serveis i de l’acció social de Catalunya, en definitiva, ser un altaveu de la realitat del sector.

Social.cat és un espai que pretén donar a conèixer les accions més significatives dels serveis i l’acció social de Catalunya; fomentar el coneixement i la interrelació de les diferents persones que treballen en aquest sector; donar a conèixer iniciatives que representin innovacions i bones pràctiques en els serveis a la persona i/o grups socials; i promoure la reflexió del propi sector amb la opinió de diferents experts.

El nou portal www.social.cat s’estructura en els següents apartats: Actualitat, on es recolliran notícies rellevants; Reportatges, on es publicaran iniciatives i projectes innovadors; Entrevistes, a persones que treballen en el sector o que participen en iniciatives destacables; i un apartat d’Opinió, on es recolliran articles de professionals i experts dels diferents àmbits del sector.