Presentació oficial de la FEACEM Catalunya

UNA APOSTA PEL FUTUR DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL A CATALUNYA COM A EMPRESA AMB FINALITAT SOCIAL

El proper 7 d’abril, la seu de l’ONCE Catalunya (c/ Sepúlveda, 1) de Barcelona, acollirà la presentació de la FEACEM Catalunya, la Federació Catalana de Centres Especials de Treball d’Economia Social, que va ser constituïda el passat 30 d’octubre per iniciativa de la FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya), ECOM (referent de la discapacitat física a Catalunya), l’ACETD (Associació de Centres Especials de Treball per a Persones amb Discapacitat) i l’AECEMFO (Associació Empresarial de Centres Especials de Treball de persones amb discapacitat de Fundación ONCE), amb la voluntat d’unir esforços per la defensa dels Centres Especials de Treball (CET) com a empresa amb finalitat social.

L’inici d’aquest acte està previst a les 11 hores i es comptarà amb la participació de Felip Puig, conseller del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i Xavier López, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya.

PROGRAMA

10.30 – 11.00 h. Acreditacions
11.00 -11.45 h. Benvinguda: Sr. Xavier Grau Sabaté, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya.

Inauguració i Presentació de la FEACEM Catalunya:
- Sr. Xavier López García, director general d’Economia social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya.
- Sr. Luis Cayo Pérez Bueno, president del CERMI.
- Sr. Emilio Sáez Cruz, president de FEACEM.
- Sr. Rafael Ruano i Palou, president de FEACEM Catalunya.

11.45 – 12.30 h. “Una visió de futur dels Centres Especials de Treball”, a càrrec del Sr. José Luis Blasco, soci responsable de Governance, Risk and Compliance de KPMG. Presenta: Sr. José Luis Martínez, director general de Fundación ONCE.

12.30 – 13.00. Pausa-café

13.00 – 13.30 h. Presentació de l’especificació per la gestió tècnica i professionalitzada dels CET, a càrrec del Sr. José Luis Martínez, vicepresident 1er de FEACEM, i Sr. Jaime Fontanals, director de nous productes d’AENOR. Presenta i modera: Sr. Alexandre Martínez, vicepresident 2n de FEACEM.

13.30 – 14.00 h. Cloenda.

Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Presenta: Sr. Rafael Ruano, president de FEACEM Catalunya.