Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA ECOM , son corresponsables del lloc web, d’ara endavant
CORRESPONSABLES, posen a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretenen donar compliment a
les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSICE), BOE No 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions
d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment
rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA ECOM es reservaen el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que
pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes
obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA
ECOM.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.ecom.cat
Nom comercial:
Denominació social: FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA ECOM
NIF: G08803801 i G64650930
Domicili social: G. Via de les Corts Catalanes, 562 8011 BARCELONA
Telèfon: 934515550
correu electrònic: lcarrillo@ecom.cat
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic):

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat dels CORRESPONSABLES o,
si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben
degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics
corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i
comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part dels CORRESPONSABLES. Qualsevol ús
no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens als CORRESPONSABLES i que poguessin aparèixer en el lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que
pogués suscitar respecte als mateixos. Els CORRESPONSABLES autoritzen expressament a que tercers puguin
redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.ecom.cat.

Els CORRESPONSABLES reconeixen a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i
industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els
mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic
lcarrillo@ecom.cat.

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

Els CORRESPONSABLES s’eximeixen de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu
lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui
accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte
funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de
fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen
per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per
l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin
registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de
registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i
nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari.
Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

AL’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva
instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que els CORRESPONSABLES no
poden controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeixen cap tipus
de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procediran a la retirada immediata de qualsevol contingut
que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata
de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Els CORRESPONSABLES no es fan responsables de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però
no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a
tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web dels CORRESPONSABLES. No obstant això, i en
compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i
forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que
puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas
que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es
prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte
funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, els CORRESPONSABLES no descarten la
possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals,
vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.
Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta
informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de
les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de
pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.


Última actualització: 21/10/2019