Campanya per marcar la casella de fins d'interès social en la declaració de la renda

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya impulsen conjuntament un any més la campanya per incentivar els i les contribuents a marcar la casella “altres fins d’interès social” en la declaració de la renda. La iniciativa, que porta el lema “El millor de la declaració de renda”, la van presentar el passat divendres la consellera Carme Capdevila; la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras; i el director de la Fundació Arrels, Salvador Busquets.

La campanya recorda el dret de la ciutadania a decidir sobre la destinació d’una part dels seus impostos. Enguany, a més, s’insisteix que la crisi continua afectant moltes persones i les ONG necessiten més recursos per atendre-les i desenvolupar programes socials en benefici de la comunitat. La Taula del Tercer Sector comprèn 27 organitzacions, entre elles la Confederació ECOM Catalunya, en representació de més de 3.000 entitats de Catalunya que treballen en programes i projectes d’ajuda als col·lectius més desfavorits. Aproximadament 1,7 milions de persones són beneficiàries de la tasca d’aquestes entitats.

Aquesta campanya es durà a terme a través d’insercions publicitàries, la tramesa de 100.000 tríptics informatius, l’elaboració de 5.000 cartells, l’emissió d’un anunci a les televisions públiques i la web www.tercersector.cat/07. Es recordarà els i les contribuents que a la declaració de la renda poden destinar un 0,7% dels seus impostos a programes socials gestionats per les ONG. L’any passat, es van recaptar per aquest concepte 264 milions d’euros al conjunt de l’Estat. D’aquesta quantitat, 190 milions es van destinar a programes socials, mentre que la resta van finançar projectes de cooperació i mediambientals.

CATALUNYA, LA COMUNITAT MÉS SOLIDÀRIA
Històricament, Catalunya ha estat la comunitat on un major percentatge de declarants marquen l’opció ‘altres fins d’interès social’. Ho fa un 57% dels contribuents, 10 punts per sobre de la mitjana estatal. També és la comunitat amb un teixit associatiu més ampli i que ha presentat un major nombre de projectes.

A Catalunya, l’any passat 483 entitats van poder desenvolupar 591 projectes gràcies al 0,7% de l’IRPF per a fins socials. En total, l’import que es va destinar a finançar aquestes actuacions va ser de 27.718.819 euros. Aquests diners es van destinar majoritàriament a programes per a discapacitats (8 milions), gent gran (7,7 milions) i infància i família (4,2 milions). La resta es va distribuir en programes per a persones immigrades, voluntariat, inclusió social, joves, drogodependents, reclusos, sida i poble gitano.

ELS DUBTES MÉS COMUNS QUE RESOL LA CAMPANYA
A través d’aquesta campanya també es volen aclarir els possibles dubtes que tingui el ciutadà a l’hora de marcar o no la casella 0,7% “fins socials”. Aquests són els més comuns:

- Per què cal marcar la casella “altres fins d’interès social”? Per ajudar els qui més ho necessiten. En marcar la casella “altres fins d’interès social” es declara la solidaritat a assignar el 0,7% dels impostos del declarant per a realitzar programes per als col•lectius més necessitats.

- Cal decantar-se necessàriament per una de les dues caselles? La de l’”Església Catòlica” o la d’”Altres fins d’interès social”? No. Des de l’any 2000, els contribuents poden optar per tres opcions: assignar el 0,7% només a les ONG; assignar el 0,7 només a l’Església; o escollir les dues opcions a la vegada, amb la qual cosa se’ls assigna l’1,40% dels impostos del contribuent.

- A què es destinen els diners resultants de marcar la casella “Altres fins d’interès social”? A finançar projectes socials per als col·lectius desfavorits de l’entorn més proper (77%), però també a programes de cooperació internacional (17%) i mediambientals (6%), a través d’organitzacions no governamentals (ONG).

- Marcar la casella suposa un cost econòmic per al contribuent? No. L’elecció de qualsevol de les opcions d’assignació o deixar la casella en blanc, no te cap cost econòmic, i, per tant, la quantitat a ingressar o a retornar no quedarà en cap cas modificada.

- Què passa si no es marca cap casella, es a dir, si es deixen en blanc? Que l’assignació tributària del contribuent (0,70% o 1,40%, segons si deixa en blanc una o les dues caselles) s’imputarà directament als pressupostos generals de l’Estat.