ECOM obté per a les seves entitats federades 304.000 d’euros a través de la convocatòria del Plan de Prioridades de la Fundación ONCE 2013

En la darrera convocatòria del Plan de Prioridades de la Fundación ONCE 2013, ECOM va obtenir per a les seves entitats federades un total de 304.000€. Aquesta xifra suposa un descens d’un 5% en relació a la quantitat obtinguda altres anys.
Concretament, ECOM va presentar a aquesta convocatòria de 2013 un total de 49 projectes, dividits en dos gran blocs.
Al primer, el de projectes de l’àmbit laboral (bàsicament Serveis d’Integració laboral, de formació), s’hi van presentar 13 projectes dels quals 10 han aconseguit finançament.
El segon gran bloc de projectes es tracta de projectes diversos d’inversió en centres i adquisició d’equipament, projectes de sensibilització, estudis, investigacions..., s’hi van presentar 36 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 27.
Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 37 projectes dels 49 presentats.