Espais de participació

La participació és un dels valors de la Federació ECOM. Per això, per promoure la implicació de les entitats federades en el desenvolupament de les decisions preses i del Pla d’Actuació que l’Assemblea General (que se celebra anualment) aprova, des de la federació facilitem i promovem espais de participació amb elles.

Ho fem amb l’objectiu de promoure el funcionament democràtic de la nostra organització així com també per tractar de ser més innovadors en la cerca de solucions a les problemàtiques que afecten les persones amb discapacitat física i/o orgànica i a les pròpies entitats, en poder tenir informació actualitzada gràcies a un diàleg permanent amb les nostres entitats, que són les qui més a prop estan de les persones i les qui millor coneixen les dinàmiques i necessitats de les seves pròpies entitats.

Els espais de participació que actualment tenim actius amb les nostres entitats són:

 

Grups de treball

  • Grup de Treball de Sostenibilitat

Objectiu: Intercanviar coneixements en matèria de sostenibilitat de les entitats per promoure l’aprenentatge mutu; conèixer noves vies de finançament més enllà de les subvencions públiques; promoure millores en les bases de convocatòries de finançament adreçades a les entitats treballant conjuntament aportacions i fent incidència.

Qui hi pot participar: Professionals o Juntes Directives de les entitats federades.

Modalitat de participació: Virtual. 

Periodicitat: bimensual.

Coordinació: Lourdes Carrillo (lcarrillo@ecom.cat) i Aina Vera (avera@ecom.cat

  • Grup de Treball d’Inclusió Laboral

Objectiu: Fer seguiment de les polítiques actives d’ocupació i treballar conjuntament propostes de millora per tal fer interlocució política tant en l’àmbit de l’ocupació com en el de la formació de les persones amb discapacitat física i/o orgànica; analitzar conjuntament la situació de les persones que estan en recerca de feina; i compartir experiències i metodologies de treball.

Qui hi pot participar: Professionals de l’àmbit de la inclusió laboral de les entitats federades.

Modalitat de participació: Virtual. 

Periodicitat: No establerta un periodicitat fixa; el grup es convoca sota demanda d’alguna de les persones integrants del grup.   

Coordinació: Mireia Martínez (mmartinez@ecom.cat).

  • Grup de Treball d’Esport i Activitat Física Adaptada

Objectiu: Intercanvi d’informació per detectar les necessitats no cobertes de les persones amb discapacitat física i/o orgànica en relació a la pràctica esportiva, per definir línies a treballar, per fer incidència i defensar el dret a l’esport inclusiu; fomentar l’enxarxament de les entitats federades que treballen en aquest àmbit i promoure la compartició de recursos i coneixements entre elles.

Qui hi pot participar: Professionals o membres de Junta Directiva d’entitats federades que treballen l’àmbit de l’Esport i/o l’Activitat Física Adaptada.

Modalitat de participació: Virtual. 

Periodicitat: Bimensual.

Coordinació: Elisabet Vergés (sensibilitzacio@ecom.cat) i Katixa Mújica (kmujica@ecom.cat).

  • Grup de Treball de Defensa del Dret a l’Habitatge Accessible i Assequible

Objectiu: Intercanvi d’informació per detectar i conèixer millor les necessitats específiques del col·lectiu en l’àmbit de l’habitatge en cada territori; definir línies a treballar per fer incidència i defensar el dret a un habitatge accessible, assequible i amb suports a cadascun dels nostres territoris; i compartir eines i recursos existents.

Qui hi pot participar-hi: Membres de les entitats federades i altres agents claus territorials.

Modalitat de participació: Virtual. 

Periodicitat: Trimestral.

Coordinació: Rubén Domínguez (rdominguez@ecom.cat).

  • Grup de Treball d'Entitats Gestores de Serveis

Objectiu: Generar un espai de trobada entre les entitats federades gestores de serveis per a l’intercanvi d’informació i treball conjunt sobre els temes que les afecten (gestió, finançament, concertació, acreditacions, models d’atenció...). Així mateix, per detectar necessitats, incidències, demandes i altres qüestions a treballar i traslladar a l’Administració.  

Qui hi pot participar-hi: Personal responsable o tècnic/a d’entitats federades gestores de serveis de Catalunya.

Modalitat de participació: Virtual.

Periodicitat: Bimensual

Coordinació: Aina Vera (avera@ecom.cat

  • Grup de Treball pel Dret a la Mobilitat Sostenible i Accessible

Objectiu: Impulsar conjuntament millores en l’accessibilitat del transport públic al territori i promoure una mobilitat més sotenible i inclusiva per a tothom (tant per raó de discapacitat, gènere, edat...).  

Qui pot participar: Persones amb discapacitat i sense, entitats i moviments socials que vulguin implicar-se en la defensa del transport públic i el dret a la mobilitat sostenible i accessible per a tothom.

Modalitat de participació: Presencial i virtual. Al llarg de l’any es duen a terme convocatòries territorials (Barcelona, Lleida, Girona i Tortosa-Amposta).  

Periodicitat: Semestral (dues convocatòries a l’any a cada territori).  

Coordinació: Noelia Garberí (ngarberi@ecom.cat)