Federació ECOM

Creada el 1971, la Federació ECOM som una organització d’àmbit estatal que aglutinem actualment més de 120 entitats de tot l’Estat Espanyol (som presents a nou Comunitats Autònomes), la major part de les quals de Catalunya (on 108 de les entitats hi tenen la seu).

Els nostres objectius són, d’una banda, prestar suport i serveis a les entitats federades, i representar i protegir els seus interessos, per afavorir l’enfortiment del moviment associatiu de la discapacitat física i una millor atenció de les persones; i, de l’altra, defensar els drets de les persones amb discapacitat física i/u orgànica per assolir la nostra plena inclusió social i una millora de la nostra qualitat de vida.

Defensa dels drets de les persones amb discapacitat física y/u orgànica

La Federació ECOM som una de les principals entitats de referència del sector de la discapacitat física i/u orgànica i una de les pioneres de l’Estat Espanyol, amb més llarga experiència. A Catalunya som la màxima representant i interlocutora amb l’Administració Pública. Estem inscrits al Registre de Grups d'Interès de la Generalitat de Catalunya amb el número d'identificador 212.

A la resta de l’Estat Espanyol, la Federació ECOM actua en aliança amb PREDIF (Plataforma Representativa de la Discapacidad Física), una de les principals organitzacions representatives de la discapacitat física en l’àmbit nacional.

Com a entitat de segon nivell, som membres i estem representats dins altres organitzacions de tercer nivell dedicades a la defensa dels drets socials i dels interessos del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones, com COCARMI (Comitè Català de Representants de les Persones amb Discapacitat), la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya i La Confederació (Patronal del Tercer Sector de Catalunya), entre altres. En l’àmbit estatal, com a membres de PREDIF, també participem en el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). + info

En l’àmbit català representem les persones i les associacions de persones amb discapacitat física dins el CODISCAT (Consell de la Discapacitat de Catalunya), l’organisme de la Generalitat de Catalunya creat per dialogar i treballar conjuntament amb les organitzacions que treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Així mateix participem en altres òrgans i espais de participació de la Generalitat així com d’altres Administracions Públiques, des dels quals fem incidència política per tal d’avançar en l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat i la millora de la seva qualitat de vida. + info