"Com podem fer sinèrgies entre associacions?", jornada del CAB a Torre Jussana

El Consell d’Associacions de Barcelona, conjuntament amb l’Associació de Donants de Sang de Barcelona, organitzen el dia 14 de març una jornada de reflexió estratègica participativa adreçada a federacions d'associacions amb l’objectiu d’identificar temes clau per afavorir la col—·laboració entre el teixit associatiu de la ciutat.

Amb aquesta jornada es pretén proposar accions conjuntes de modernització i col·—laboració entre associacions. També es vol aprofitar una part de la trobada per treballar exemples concrets d’aplicació pràctica, com ara el foment de la donació de sang.

S’espera que les diferents associacions puguin aplicar les conclusions de l'experiència de la jornada a les seves necessitats, tot treballant de forma conjunta.

Aquesta jornada s’emmarca en les conclusions preliminars obtingudes durant l’elaboració del Pla Estratègic del CAB que apunten, a priori, la necessitat d’avançar en la creació de sinèrgies en tres àmbits clau: la interlocució política, la cerca de recursos i com
compartir-los, i la generació conjunta de serveis.
Així mateix, sorgeix del compromís de l’Associació de Donants de Sang de Barcelona d’aprofundir en la col—·laboració mútua amb altres associacions i de modernitzar els seus mecanismes de promoció de la donació de sang.

La jornada tindrà lloc el dimecres 14 de març a Torre Jussana (Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 30)
De 18.30 a 20.45 hores

Es pot confirmar l'assistència a associacions@cab.cat