ECOM ofereix a les entitats federades un nou programa d’assessorament gratuït per promoure l’ús de la formació bonificada

HO FA EN COL·LABORACIÓ AMB LA CONFEDERACIÓ, ENTITAT DE QUI ÉS MEMBRE LA PATRONAL ECOM

ECOM, en col·laboració amb La Confederació, i en aliança amb les organitzacions del sector especialitzades en formació, ofereix a les seves entitats federades un programa per promoure l’ús de la formació bonificada i afavorir així la formació continuada dels professionals que treballen en el sector d’atenció a les persones.
Aquest programa s’adreça a les entitats de menys de 50 treballadors/es que no hagin bonificat la quota de formació el 2013. El que La Confederació i ECOM ofereixen a aquestes entitats a través d’aquest programa és assessorament personalitzat gratuït sobre l’ús de la formació bonificada; formació bonificable en detecció de necessitats formatives, gestió del crèdit de la formació...; i càpsules formatives a mida.
Aquest programa s’emmarca en la iniciativa Forma Empresa 50.CAT impulsada pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya.