La Generalitat impulsa el manteniment de l'ocupació en 207 Centres Especials de Treball (CET)

La consellera de Treball, Mar Serna, acompanyada dels presidents i presidentes de les federacions i agrupacions Confederació Ecom Catalunya, Ammfeina, APPS, , Coordinadora de Tallers, Fecetc, Fòrum Salut Mental i Once, van fer balanç ahir al matí de les actuacions que s’han posat en marxa l’any 2009 en el marc de l’Estratègia per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat acordada amb els agents econòmics i socials en el Consell de Relacions Laborals de Catalunya. També van presentar un catàleg de serveis i productes dels 207 Centres Especials de Treball (CET) de Catalunya.

Pel que fa a les actuacions que s’han desenvolupat l’any 2009, Treball ha destinat 88 milions d’euros, un 36% més que el 2008, per donar suport als 207 Centres Especials de Treball (CET) que han beneficiat a 10.844 persones amb discapacitat. Els CET són empreses (llei 13/1982) que operen en un entorn productiu i asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat.

EVOLUCIÓ DEL SECTOR DURANT EL 2009

L’activitat productiva dels CET és molt variada, ja que engloba un ampli nombre de serveis i productes, adreçats a cobrir les necessitats d’empreses i particulars, en les condicions de qualitat i eficàcia que demanda el mercat actual. Actualment a Catalunya hi ha 207 CET que donen ocupació a 10.884 persones treballadores amb discapacitat, de les quals el 62% són homes i el 38% dones.

L’any 2009 ha estat especialment difícil per als Centres Especials de Treball per l’impacte de la situació socioeconòmica i ha comportat un gran esforç de tots els centres per tal de trobar noves vies i nous mercats. El Departament de Treball, com a responsable de la gestió dels CET des del mes de març del 2009, ha impulsat un conjunt de mesures per fer front a la situació i per establir les bases per a un creixement sostenible en col·laboració amb el sector.

Dels 88 milions d’euros destinats enguany, més de 67 es destinen al funcionament dels centres i en concret a subvencionar el cost del salari de les persones treballadores amb discapacitat i del personal de suport dels centres. Els altres 20,4 milions d’euros s’han destinat a donar suport a la reconversió i reorientació del model productiu i de gestió dels centres; i a la creació o manteniment de llocs de treball.

L’any 2009 es va acordar amb el sector dels CET un pla de treball adreçat a resoldre algunes de les necessitats més urgents i a la vegada establir unes bases de futur. Assessorament i formació per reconvertir l’activitat productiva, inversió per aquesta reconversió, finançament i un marc de diàleg estable, són els quatre punts prioritaris que Treball i el sector van determinar.

1) Necessitat de reconversió o reorientació de l’activitat productiva de les empreses.

L’any passat es va posar en marxa un servei de consultoria i d’assessorament empresarial del qual s’han beneficiat 84 CET. L’objectiu d’aquest servei és que aquells centres que ho utilitzin treballin en la reorientació de sistemes de gestió, en la millora de la productivitat, en l’elaboració de plans de màrqueting o en l’elaboració de plans de viabilitat. Aquest servei també dóna suport als centres que es trobin en dificultats per buscar solucions viables. D’altra banda, s’ha fet formació gerencial per a persones dels equips directius de 20 CET, en col·laboració amb l’Escola de Negocis EADA.

2) Necessitat d’inversió en reconversió i reorientació del model productiu.

Treball ha destinat 20,4 milions d’euros a donar suport a la reconversió i reorientació del model productiu i de gestió dels centres; i a la creació o manteniment de llocs de treball. Aquesta subvenció ha permès la creació o la conversió de contracte temporal a indefinit de 449 llocs de treball, s’han abordat situacions de dificultat i de risc de pèrdua de llocs de treball en 25 centres i s’han definit projectes de reconversió i reorientació del model productiu i de gestió de 20 CET.

3) Necessitat de finançament.

Treball va definir dues línies de finançament, una amb l’Institut Català de Finances (ICF) i l’altre amb Triodos Bank, per donar cobertura a les necessitats dels Centres Especials de Treball. Durant l’any 2009 s’ha donat suport i assessorament a 30 CET i s’han formalitzat operacions per més de 3 milions d’euros.

4) Marc estable de diàleg amb el sector

El Departament ha creat un espai de diàleg estable amb les federacions i agrupacions representatives dels Centres Especials de Treball pel seguiment de les mesures implantades i continuar impulsant propostes de millora, que s’han reunit de manera periòdica durant l’any 2009, i on se fet un seguiment de les mesures i s’han compartit criteris per abordar la situació de crisi.