Via lliure per continuar tramitant el projecte de llei d'accessibilitat a Catalunya

El projecte de llei d'accessibilitat ha superat aquesta tarda el primer debat al ple, el de totalitat, en no haver-hi esmenes de retorn de cap grup. Així, la iniciativa legislativa es continuarà ara tramitant en comissió abans que torni al ple perquè en faci el debat i la votació finals.
La consellera de benestar social i família, Neus Munté, ha presentat el projecte de llei d'accessibilitat, i en el debat hi han participat Anna Figueras (CiU), Pere Bosch (ERC), Núria Segú (PSC), Rafael López (PPC), Laura Massana (ICV-EUiA), José María Espejo-Saavedra (C's) i Quim Arrufat (CUP).

El text simplifica i integra tota la normativa relativa a aquesta matèria i estableix les condicions d'accés necessàries perquè "els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació permetin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o altres dificultats d'integració amb l'entorn".

El projecte regula a més, entre altres aspectes, les característiques dels accessos a aquests espais, el dret de les persones amb discapacitat a rebre una atenció personalitzada, que les administracions públiques determinin la formació necessària perquè el personal d'atenció al públic tingui coneixements adequats per dirigir-se i donar suport a les persones amb discapacitat i que els espais i serveis públics disposin d'elements d'informació i senyalització que permetin a les persones amb discapacitat moure's de manera autònoma.