La Taula aprova la creació d’un fons solidari del Tercer Sector i d’un servei d’acompanyament financer

L’Assemblea General de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, ha aprovat la creació d’una nova cooperativa de serveis que permetrà, entre d’altres, la creació d’un fons solidari del Tercer Sector Social que facilitarà l’accés al crèdit a les entitats socials catalanes. La nova cooperativa, que portarà el nom de Finan3, també comptarà amb un servei d’assessorament financer per a les entitats del sector.

Des de fa mesos, la Taula del Tercer Sector, de la qual forma part la Confederació ECOM Catalunya, ha analitzat les principals mancances financeres de les entitats socials catalanes, que passen per: una baixa qualificació de les garanties (els imports que les AAPP deuen a les entitats socials), una escassa capitalització o volum de fons propis, una insuficient desenvolupament de fórmules alternatives de finançament i carències en la gestió econòmica i financera de les entitats socials. La nova cooperativa, Finan3, que es constituirà en les properes setmanes permetrà donar resposta abans de l’estiu de 2014 a aquestes quatre mancances detectades i conjugar l’acompanyament financer a les entitats del sector, la prestació de garanties per facilitar l’accés al crèdit i buscar nous instruments per a finançar activitats.

Les entitats pateixen tensions de tresoreria a causa dels endarreriments en els pagaments per part de les Administracions Públiques, i un nombre considerable d’aquestes entitats tenen greus dificultats per accedir al finançament bancari, atès que les úniques garanties que poden aportar són els seus crèdits contra les Administracions Públiques. El Fons Solidari que gestionarà la cooperativa Finan3 permetrà complementar aquestes garanties i facilitar l’accés al finançament de les entitats amb més problemes, per evitar el cessament de la seves activitats o possibles tancaments.

Per poder crear aquest Fons es preveu la implicació econòmica del conjunt de les entitats del sector, i ja hi ha hagut contactes amb Administracions i altres institucions per tal de reforçar la dotació del Fons solidari en una segona fase. Pel què fa a facilitar l’accés al crèdit a les entitats socials que ho requereixin, la Taula del Tercer Sector es preveu arribar a acords de col•laboració amb entitats de banca ètica o social. L’objectiu inicial és assolir un volum mínim d’1 milió d’euros i que s’hi adhereixin al voltant de 300 entitats abans de finals de 2015.

Pel què fa al Servei d’Acompanyament Financer, es prioritzaran situacions crítiques i necessitats bàsiques de finançament d’entitats socials. Així mateix, s’oferirà assessorament en la millora de la gestió i el desenvolupament de nous projectes o de noves activitats.

Per la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, “la missió dels nous serveis de la nova cooperativa Finan3 és enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social de Catalunya i impulsar i desenvolupar nous mecanismes financers d’àmbit sectorial, per fer front amb solidesa als reptes i les necessitats socials que es produeixin en un entorn global, complex i canviant”. Per Guiteras “no podem permetre que per causes financeres el sector vegi reduïda la seva capacitat d’intervenció social en un entorn de creixents necessitats socials”.