Les malalties neurodegeneratives centraran la próxima edició de La Marató de TV3

L’edició 2013 de La Marató de TV3 es farà diumenge 15 de desembre i estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives, segons ha decidit el Patronat de la Fundació, un cop valorada la proposta de la Comissió Assessora Científica.

Les malalties neurodegeneratives són patologies cròniques i progressives del sistema nerviós central ocasionades per la pèrdua continuada de neurones del cervell i de la medul•la espinal. La pèrdua de neurones ve motivada per factors mediambientals, mutacions genètiques o per la degeneració neuronal conseqüència de l’envelliment, entre altres factors desencadenants.

Malalties com ara l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple, la corea de Huntington, el Parkinson, la distròfia muscular o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) són alguns exemples del que pot provocar l’alteració dels complexos circuits neuronals. Totes elles són patologies molt invalidants pels greus canvis físics i de conducta que pateixen els malalts, que comporten una gran dependència i l’afectació directa de l’entorn familiar durant anys. Les malalties com ara l’esclerosi múltiple o l’ELA, pel fet d’afectar a persones joves, representen un alt grau de discapacitat.

La recerca biomèdica destina grans esforços per combatre la degradació i la mort neuronal a través de diverses estratègies terapèutiques, com ara la creació de neurones sanes a través de la modificació genètica amb cèl•lules mare o la immunoteràpia.

Però per avançar en aquestes teràpies cel•lulars i en el conjunt de la recerca bàsica, clínica i epidemiològica en neurodegeneració encara queda un llarg camí per recórrer.

Per això, la 22a edició de La Marató de TV3 desplegarà la seva capacitat de sensibilització i mobilització social en benefici de la recerca neurodegenerativa. Les malalties del cervell ja van ser objecte de les edicions del 1996 i 2005 de La Marató.