'Salud pública i discapacitat', una nova publicació del CERMI

El Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) acaba de publicar en la seva col·lecció cermi.és el títol ‘Salut pública i discapacitat’, en la qual recull els plantejaments i propostes del sector social de la discapacitat articulat davant la futura Llei estatal de Salut Pública.

El Govern central, a través del Ministeri de Sanitat i Política Social, ha anunciat l'aprovació d'una Llei d'àmbit estatal en matèria de salut pública. Des del sector social de la discapacitat, el CERMI ha reclamat que aquesta futura norma tingui en compte la perspectiva de la discapacitat, perquè les necessitats d'aquestes persones i les seves famílies trobin la deguda punta en les polítiques de salut pública.

Amb vista que la futura normativa inclogui les demandes de la discapacitat, el CERMI ha elaborat un present document de posició, en el qual apareixen sistematitzades les principals propostes d'aquest grup de població.

Per al CERMI, la nova Llei ha de garantir l'accés, l'accessibilitat i la inclusió en igualtat de condicions. En aquest context, una de les prioritats més importants és l'accés a l'assistència perllongada i als serveis de suport per a les persones amb discapacitat.

Els factors més destacats han de comprendre la compensació dels efectes negatius de les discapacitats en termes de salut; l'habilitació i la rehabilitació; l'atenuació de les conseqüències econòmiques i socials de la discapacitat, i de les desigualtats en matèria de salut, amb especial consideració de les necessitats de les dones amb discapacitat. També han de ser objectius importants de qualsevol política de salut pública en relació amb la discapacitat la de reduir l'exclusió social, eliminar obstacles i barreres, facilitar la mobilitat i aprofitar el potencial de les tecnologies de la informació.

Amb aquest document, el CERMI es fa present en el debat iniciat per a dotar a Espanya d'una legislació actualitzada en relació amb la salut pública de la població, de la qual la discapacitat no pot quedar apartada.

L'edició en forma de llibre d'aquest document ha contat amb el patrocini de la Fundació Sanitas.

Font: CERMI