La Inspecció Tècnica d'Edificis inclourà l'avaluació de l'accessibilitat

La inspecció tècnica d'edificis, que a partir d'ara serà obligatòria per a edificis amb una antiguitat superior a 50 anys sempre que estiguin situats en municipis de més de 25.000 habitants, ha d'incloure l'avaluació de l'adequació d'aquests immobles a les condicions legalment exigibles d'accessibilitat .

Així ho estableix el Reial decret llei 8 / 2011, d'1 de juliol, publicat ahir al Butlletí Oficial de l'Estat, que entre altres matèries conté mesures d'impuls a la rehabilitació.

Amb aquesta disposició normativa, les inspeccions tècniques d'edificis adquireixen obligatorietat per a tot el territori de l'Estat i per primera vegada s'estableix amb caràcter general la necessitat d'avaluar les condicions d'accessibilitat dels immobles i edificacions.

A més d'avaluar, les inspeccions han de determinar les obres i treballs de conservació que es requereixin per mantenir els immobles en l'estat legalment exigible, i el temps assenyalat a aquest efecte.

Font: CERMI