Presentats els candidats i les candidates a les eleccions 2011 de l'Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat

El passat dimecres 16 de febrer, el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona va acollir la presentació oficial dels candidats i candidates que s’han presentat a les eleccions 2011 a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que tindran lloc el 2 d’abril. Entre aquestes candidatures es trobava la d’ECOM, que ha presentat cinc candidats/es per tal de poder optar a les cinc places del Consell Rector destinades a persones amb discapacitat física.
La candidatura d’ECOM, després de la mort de la presidenta d’ECOM Maria José Vázquez, que encapçalava la candidatura, la formen: Antoni Guillén (vicepresident de la Federació ECOM Barcelona), Anna Collado (gerent d’ECOM), Erlinda Rodríguez (treballadora social i membre de la junta de la Federació ECOM Barcelona), Montse García (dissenyadora i sòcia fundadora i presidenta de l’associació ADISAUS), i Manel Mora filòleg i periodista, i president de l’Associació Blaugranes en cadira de rodes).
La voluntat d’ECOM és aconseguir la màxima representativitat dins el Consell Rector de l’IMD per tal de poder seguir participant i influint en el disseny de les polítiques municipals en l’àmbit de la discapacitat a Barcelona i continuar treballant, igual que fa des de la seva pròpia entitat, per la millora de la qualitat de vida del col•lectiu de persones amb discapacitat física.
Els representants dels col•lectius de la discapacitat del Consell Rector de l’IMD són elegits per sufragi universal entre totes les persones residents a Barcelona, majors d’edat i amb un grau de discapacitat reconegut.
EL PROGRAMA DE LA CANDIDATURA ECOM
El programa electoral proposat per ECOM inclou propostes en tots els àmbits des de l’educació, l’habitatge i el transport fins a la cultura, el temps lliure i l’esport. Propostes totes impregnades d’un concepte que ECOM considera clau per a la persona amb discapacitat: l’autonomia personal i la vida independent. La voluntat d’ECOM és impulsar un canvi de la visió de la persona amb discapacitat, potenciar la seva autodeterminació i totes aquelles capacitats i riquesa que aquestes persones també aporten a la societat.
Algunes de les propostes que ECOM fa en el seu programa electoral són:
- Dissenyar i executar un Pla de formació en vida independent adreçat als i les professionals d’atenció primària.
- Implantar la figura de l’assistent personal que garanteixi el projecte de vida independent de cada persona.
- Incentivar la utilització de les noves tecnologies com a mitjà per aconseguir una vida més autònoma.
- Potenciar la implantació d’habitatges per a la vida independent amb serveis comuns que assegurin portar a terme el projecte de vida que la persona amb discapacitat decideixi.
- Elaborar protocols de control de l’accessibilitat i de règim de sancions en cas d’incompliment de la legislació i normativa, des del plantejament del projecte fins a l’execució i el manteniment.
- Aprovar un nou Pla d’Accessibilitat a partir de la revisió de l’execució de l’anterior Pla.
- Defensar un model de transport públic que garanteixi l’autonomia de la persona usuària.
- Ampliar el Servei de Transport Porta a Porta a tota l’Àrea Metropolitana i treballar per un model de gestió de qualitat que doni resposta a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
- Elaborar un Pla Municipal per a la promoció de la integració laboral
- Garantir els recursos tècnics i humans per facilitar una educació inclusiva als alumnes amb discapacitat.
- Elaborar un Pla d’acció municipal que garanteixi l’accés lliure i autònom i integral a l’oferta cultural, d’oci i esportiu de la ciutat.