ECOM empara les recomanacions del Síndic de Greuges per a la millora dels serveis ferroviaris relatives a l’accessibilitat

CELEBREM QUE L’INFORME RECULLI BONA PART DE LES PETICIONS QUE ECOM FA ANYS QUE SUGGERIM PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL SERVEI FERROVIARI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA
El passat 19 d’octubre el Síndic de Greuges de Catalunya va presentar l’”Informe sobre els drets de les persones en el serveis ferroviaris a Catalunya”, un document que a més d’insistir a l’Administració de l’Estat en la necessitat del traspàs total de competències i de la inversió econòmica en infraestructures, enumera més de 70 mesures possibles per garantir els drets dels passatges i normalitzar un servei amb moltes carències. Aquest informe, que sorgeix arrel de les nombroses queixes i actuacions tramitades pel Síndic durant anys amb referència als dèficits del servei del sector ferroviari tant a nivell particular com per part de plataformes i col·lectius (com seria el cas d’ECOM), proposa solucions amb l’objectiu que es puguin començar a aplicar de manera factible i immediata.
Per elaborar aquest informe i per estudiar els diversos assumptes que s’hi integren, el Síndic ha mantingut reunions i ha sol·licitat informació a les administracions i empreses operadores, així com a diferents col·lectius que treballen pel dret a la mobilitat de les persones, com és el cas d’ECOM. La nostra organització ha assistit a més d’una reunió promoguda pel Síndic, juntament amb representants d’altres col·lectius, i en reiterades ocasions li hem fet arribar les reivindicacions vers l’accessibilitat del transport que fa anys venim treballant als diferents espais de participació ciutadana de l'àmbit de la mobilitat i el transport públic (com el Consell català de la mobilitat i els grups de treball que es desenvolupen al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, entre altres). Des d'ECOM valorem molt positivament el suport mutu i el treball conjunt que darrerament es fa amb altres entitats i moviments socials de dins i fora de l’àmbit de la discapacitat, i d’arreu del territori català.

LA CADENA D’ACCESSIBILITAT I LA INFORMACIÓ HORÀRIA DE TRENS ADAPTATS, DUES DE LES DEMANDES HISTÒRIQUES D’ECOM, RECOLLIDES A L’INFORME

Entre el conjunt de recomanacions que el Síndic fa en l’informe relatives a l’accessibilitat es recullen, entre altres, dues de les reivindicacions en què ECOM venim incidint des de fa molts anys, com són que es tingui en compte la cadena d’accessibilitat (és a dir, que s’ha de garantir l’accessibilitat en tot el recorregut: carrer, estació d’origen, tren, estació de destí i carrer) i que, fins que tots els trens en servei estiguin adaptats, s’informi a totes les taules horàries de les línies de ferrocarril sobre el nombre de trens adaptats que circulen per trajecte i dia, així com els horaris a què ho fan, les vies per on circulen i quines estacions són accessibles.

Precisament, el compromís d'establir l'horari de pas de trens adaptats per estacions accessibles, és una de les actuacions previstes per aquest 2016, segons se'ns va comunicar oficialment per escrit el mes de juny des de la Direcció general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la la Generalitat de Catalunya.

També s’incorporen a l’informe del Síndic altres peticions que venim repetint des de fa temps des d’ECOM com són: que es busquin solucions tècniques per eliminar el gap (espai) vertical (cas de Rodalies) o horitzontal (cas de les estacions en corba de FGC i metro; que s’incrementi i millori la informació sobre el servei a les persones usuàries per mitjà de la megafonia a les estacions i andanes i a l’interior dels trens i vagons; que s’incrementi la informació a la pàgina web de les empreses operadores sobre els itineraris accessibles dins de les estacions i es garanteixi que aquesta informació es troba totalment actualitzada i estandaritzada; i que es garanteixi la informació i la participació ciutadana i de les entitats vinculades a la mobilitat i el transport públic, per mitjà del Consell Català de la Mobilitat, i dels consells territorials de la mobilitat (que han de tenir un calendari de reunions amb una periodicitat, com a mínim, trimestral), entre altres.
En aquesta mateixa pàgina (sota la fotografia), us enllacem a l’informe complet. Trobeu les recomanacions vers l’accessibilitat en les pàgines 55, 56, 57, 58, 59 i 60.