La Federación ASEM impulsa el terapeuta ocupacional en l'àmbit de les malalties neuromusculars

Amb l’objectiu de millorar la vida de les persones amb malalties neuromusculars, la Federación ASEM ha posat en marxa el ‘Servei PrevenTO, la Intervenció de la teràpia ocupacional a les persones amb malalties neuromusculars’. L’objectiu d’aquest nou servei és aconseguir unes condicions de vida millors per a les persones afectades per aquesta patologia i afavorir la seva autonomia personal mitjançat el tractament integral de la rehabilitació i l’aportació dels dispositius de recolzament necessaris.

Aquest nou servei consisteix en què un terapeuta ocupacional ajuda els afectats en l’entrenament de les seves capacitats i realitza un assessorament complet en ajuts tècnics i adaptacions de la llar. Aquest projecte, que és d’àmbit nacional, i, de moment, es troba en fase pilot, pretén integrar la figura del terapeuta ocupacional a les entitats que pertanyen a la Federació ASEM amb l’objectiu que se’n puguin beneficiar persones amb malaltia neuromuscular de tota Espanya.

El Servei PrevenTO està adreçat a persones amb una malaltia neuromuscular amb un grau de dependència moderat o greu, associades a alguna de les entitats que formen part de la Federación ASEM; al cuidador principal o familiars de la persona afectada; i a empreses, organismes institucionals i altres serveis sociosanitaris.

Les persones amb malaltia neuromuscular membres d’alguna entitat de la Federación ASEM poden beneficiar-se d’aquest servei gratuïtament, només cal que s’informin a la seva corresponent associació.

Més informació:
Federación ASEM.
Tel. 93 451 65 44 / 981 240 988 / 651 196 913.
toasemga@gmail.com